Search

Brengt de zaak verder

Wijzigingen Regelgeving Staatsgarantie BMKB

In verband met de Coronacrisis heeft de Rijksoverheid (tijdelijk) een verruiming van de BMKB regeling ingevoerd. De regeling houdt kort gezegd in dat de overheid borg kan staan voor een onderneming die een financiering wenst te verkrijgen van één van de erkende Nederlandse financieringsinstellingen, waaronder Rabobank, ING en ABN Amro.

De BMKB geeft een borgstelling van 90% op een borgstellingskrediet tot maximaal € 1,5 miljoen per onderneming, waarbij voor reguliere ondernemingen het borgstellingskrediet maximaal 50% van de totale lening mag bedragen. Per saldo staat de overheid dan dus voor 45% borg. Dit is prettig voor de financierende bank, die dan mogelijk eerder over de brug zal komen voor wat betreft een gevraagde financiering.

In het nu toegevoegde ‘Corona-luik’ worden borgstellingen gebracht voor bedrijven met een rekeningcourant-krediet en overbruggingskrediet met een looptijd van maximaal twee jaar die negatieve economische gevolgen ondervinden van het coronavirus. Het hogere borgstellingspercentage van per saldo 67,5% wordt gehanteerd. De verruiming geldt per terugwerkende kracht per 16 maart en eindigt op 1 april 2021.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, dient eenmalig een provisie te worden betaald aan de financierende instelling. Binnen genoemd Corona-luik wordt de reguliere eenmalige provisie nu verlaagd naar 3,9% van het te financieren bedrag. Daarnaast wordt met betrekking tot betaling van rente en aflossing de extra optie geboden dat het mogelijk is om na de looptijd rente en aflossing te voldoen, waarbij dan dus ook bulletfinancieringen mogelijk worden, waarbij de financiering aan het einde van de looptijd in zijn geheel ineens wordt afgelost. Verder wordt ook de bestaande eis van zekerheden losgelaten en wordt de persoonlijke borgtocht (25% van de hoogte van het BMB-krediet), die normaliter verlangd wordt van een DGA in het geval van financiering van een BV, verlaagd naar 10%.

Heeft u vragen over de mogelijkheden die als gevolg van deze wijzigingen voor u ontstaan, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.

DEEL DIT BERICHT