Search

Brengt de zaak verder

Wijzigingen Regelgeving GO Regeling

Met ingang van 17 maart 2020 heeft de Rijksoverheid de Regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) verruimd. Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO Regeling. Het garantieplafond van de GO is verhoogd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO helpt de overheid zowel het mkb als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximumbedrag per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. Voor de Coronacrisis werd op financieringen van maximaal € 50 miljoen een bedrag van maximaal € 25 miljoen gegarandeerd. Het minimumbedrag voor faciliteiten blijft ongewijzigd op anderhalf miljoen per garantie.

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Uw bank kan zo een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Herfinanciering van bestaande kredieten wordt onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Ook wordt bezien of het mogelijk is bankgaranties onder voorwaarden op een zo kort mogelijke termijn binnen de GO te brengen. Dit is vooral van belang voor bedrijven in de bouw en de kapitaalgoederenindustrie. Verder wordt de regeling ook opengesteld voor de bouw van ziekenhuizen. Het ligt in de bedoeling om ook Projectontwikkeling nog dit jaar onder de regeling te brengen. Goed nieuws dus voor projectontwikkelaars op zoek naar financiering.

Heeft u vragen over de mogelijkheden die als gevolg van deze wijzigingen voor u ontstaan, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.

DEEL DIT BERICHT