Search

Brengt de zaak verder

Weer volop drukte op de Nederlandse Financieringsmarkt

De financieringsmarkt draait weer op volle toeren. Dat blijkt uit onderzoek van PwC. Na een ongekend actief eerste kwartaal van 2017 was het tweede kwartaal minder extreem, maar nog steeds zeer productief, aldus PwC.

Investeerders benutten de lage rentestand om hun leningen tegen gunstige voorwaarden te herfinancieren. 2017 lijkt daarmee een recordjaar te worden. De Europese Centrale Bank heeft duidelijk te kennen gegeven dat de rente voorlopig laag zal blijven en daarom wordt ook voor de rest van het jaar veel activiteit verwacht, maar misschien wel wat minder dan in de eerste helft, ook omdat het derde kwartaal doorgaans rustiger is.

De gunstige omstandigheden voor het aantrekken van krediet werken volgens PwC als een katalysator, in een economisch klimaat dat al veel activiteit op het gebied van herfinancieringen en fusies en overnames aanjaagt. Bij de door PwC geregistreerde acquisities worden steeds hogere zogeheten ‘multiples’ betaald: 10,5 keer het brutobedrijfsresultaat (Ebitda), de hoogste waarde sinds het begin van de financiële crisis. Dat kan een gevolg zijn van de goede economische omstandigheden. De netto contante waarde van de toekomstige kasstromen valt onder zo’n gunstig gesternte hoger uit, luidt de verklaring.

PwC meldt verder dat de opmars van alternatieve financieringsvormen en -aanbieders verder doorzet. Alternatieve financiers (niet-banken) nemen een groot deel van de kredietverlening voor hun rekening en stellen vaak minder eisen in de vorm van convenanten. Voor een ‘bubbel’ is vooralsnog geen angst. Iedereen wil uiteindelijk gewoon zijn geld terug. Dat bedrijven en investeerders makkelijk aan geld kunnen komen, is een gevolg van stevige concurrentie onder kredietverstrekkers. Een gezonde ontwikkeling, zo lijkt het.

Wilt u meer weten over de renteverwachtingen voor de korte termijn, kijk dan eens op https://dehoogewaerder-corporatefinance.nl/actualiteiten/rentevisiemodel/

DEEL DIT BERICHT