Search

Brengt de zaak verder

Waarom is het periodiek opstellen van een liquiditeitsbegroting zo belangrijk?

We krijgen vaak de opmerking van ondernemers dat het opstellen van een liquiditeitsbegroting een complexe en dure exercitie kan zijn. Wat heeft u er eigenlijk aan?

Een liquiditeitsplanning kan gelden als controlemiddel in een onderneming. Het is een inschatting van de te verwachten cashflow, oftewel de inkomende en uitgaande geldstromen in een bedrijf. Door deze planning naast de realiteit te leggen, krijg je meer inzicht in het reilen en zeilen van je onderneming.

In een liquiditeitsbegroting wordt duidelijk hoe de financieringsbehoefte en het saldo van de liquide middelen (een bankrekening, contanten of bezittingen die je makkelijk om kunt zetten in geld) van een ondernemingen zich in de toekomst zullen ontwikkelen. De liquiditeitsplanning is een vertaling van de bedrijfsactiviteiten die je voor ogen hebt, naar de in- en uitgaande geldstromen. Je neemt dus als het ware een kijkje in de financiële toekomst van het bedrijf en kunt hierdoor makkelijker voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan.

Zonder het opstellen van een liquiditeitsbegroting is lenen bij een bank vaak erg moeilijk. Zonder een liquiditeitsbegroting krijg je geen goed inzicht in een aantal belangrijke zaken. Zoals de financiële huishouding van het bedrijf, de overlevingskansen in mindere tijden, de groeikansen, de investeringsmogelijkheden en in het cashmanagement.

Met name in tijden van economische tegenslagen of grote investeringen kan het nalaten van het opstellen van een liquiditeitsbegroting leiden tot de ondergang van een bedrijf. Er zijn genoeg gevallen bekend van ondernemers die op buikgevoel een grote investering doen terwijl het bedrijf dit helemaal niet kan opbrengen.

De liquiditeitsbegroting is een belangrijk hulpmiddel om het hele jaar door een vinger aan de pols te houden op financieel gebied. Een gebrek aan liquiditeit is namelijk funest voor ieder bedrijf: een bedrijf kan dan niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Het is daarom vaak nog beter om verlies te lijden, dan niet liquide te zijn. Dit kan in sommige gevallen zelfs een faillissement veroorzaken.

Naast nuttig financieel inzicht zorgt het opstellen van een liquiditeitsbegroting ook voor het optimaliseren van de opbrengsten of minimalisering van de kosten. Je kunt immers tijdig besluiten om overtollig geld op een hoger renderende spaarrekening te zetten en er snel weer over kunnen beschikken mocht dit nodig zijn.

Handig zo’n liquiditeitsbegroting dus, maar hoe maak je dat dan eigenlijk? Simpel gezegd maak je een opsomming van alle inkomsten en uitgaven van jouw onderneming in een bepaalde periode. Heb je vragen hierover op heb je hulp nodig op dit vlak, neem dat contact met ons op. We helpen je graag!

DEEL DIT BERICHT