Ketenfinanciering

Ketenfinanciering is een verzamelnaam van allerlei financieringsvormen tussen bedrijven in de keten onderling, met als doel de onderlinge financieringsruimte te vergroten. Ketenfinanciering wordt ook wel supply chain management genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan combinaties van onderlinge afspraken op het gebied van betalingstermijnen, leveranciers- en afnemerskrediet.
Een van de mogelijke varianten is de volgende. Internationaal opererende bedrijven kunnen leveranciers uit landen die minder kredietwaardig zijn, aanbieden hun te innen rekening te verkopen aan een tussenpartij, in de praktijk vaak een internationaal georiënteerde bank.

De leveranciers krijgen daardoor vrijwel direct en dus ruim voor de betalingstermijn is verstreken betaald. Het geld dient als een soort goedkoop handelskrediet voor overbrugging van de periode tussen levering en betaling. De tussenpartij rekent wel commissie. De Nederlandse afnemer is echter bijzonder kredietwaardig en dus een betrouwbare betaler. De afdracht aan de tussenpartij is daarom betrekkelijk laag, waardoor het ‘handelskrediet’ nog altijd goedkoper is dan een gewone handelsfinanciering.
Een ander voorbeeld is het netwerk van Flinqer, waarbinnen bedrijven hun cash- en werkkapitaalmanagement slimmer op elkaar afstemmen. Het idee is simpel: leveranciers willen zo snel mogelijk betaald krijgen, kopers willen zo lang mogelijk wachten met betalen. Op een online platform geven aangesloten leveranciers aan tegen welke korting ze openstaande facturen sneller betaald willen krijgen; daartegenover staan de kopers, die aangeven tegen welke korting ze hun openstaande rekeningen meteen willen betalen. Deelnemers betalen alleen abonnementskosten om op het net­werk te kunnen.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Ketenfinanciering kan mogelijk tot gevolg hebben dat de totale behoefte aan werkkapitaal verkleind kan worden, waardoor minder (externe) financiering nodig is en banken mogelijk eerder bereid zullen zijn financieringen te verstrekken op grond van een verbeterde werkkapitaalratio.
Een van de kerngedachten achter ketenfinanciering is informatiedeling. Informatiedeling in de fysieke keten betekent betere planning, lagere voorraden, betere bezettingsgraden en dus lagere kosten en minder risico. Informatiedeling in de financiële keten betekent zekerheid over geldstromen en dus betere cashplanning, meer liquiditeiten en ruimte om te investeren. Dit alles vanuit de simpele gedachte dat de financiële keten efficiënter georganiseerd kan worden doordat informatie over de status van bijvoorbeeld orders en facturen sneller gedeeld wordt.