Hybride financiering

Met hybride financieringen worden vaak mengvormen tussen vreemd vermogen en eigen vermogen bedoeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een converteerbare lening, een mengvorm tussen vreemd vermogen (obligatie, een lening) en eigen vermogen (aandelen).
Een andere variant is de zogenaamde mezzanine financiering. Dit is een vorm van financiering die het midden houdt tussen risicodragend kapitaal en een lening. Mezzanine financiering bestaat uit een lening waarover rente moet worden betaald, maar is tegelijkertijd een achtergestelde lening en kan daarom worden vergeleken met prioriteitsaandelen.

Tenslotte kan om in een financieringsbehoefte te voorzien, ook een combinatie gemaakt worden van verschillende financieringsbronnen. Ook dit wordt wel hybride financieren of gestapeld financieren genoemd. In deze variant hoeft niet meer gekozen worden tussen de bank, microkredieten, crowdfunding, kredietunies of factoring. Meerdere (kleinere) financieringen samen kunnen tot het zelfde resultaat leiden als één grote financiering bij één enkele geldverstrekker.

Welke vormen van hybride financieringen zijn er te onderscheiden?
Alle combinaties zijn in feite mogelijk, alleen mogen sommige subsidies onderling niet worden ‘gestapeld’ of wordt bijvoorbeeld een financiering via Qredits pas mogelijk na een schriftelijke afwijzing van een van de bekende grootbanken.
Vaak is er in de praktijk niet zo zeer sprake van het inruilen van de bank, maar eerder van het aanvullen van de bank. Zo kan crowdfunding bijvoorbeeld dienen als opstap naar bancaire financiering. En kan bancaire financiering op haar beurt worden aangevuld met achtergestelde leningen en private equity en vice versa. Een banklening is vaak het goedkoopst, maar banken financieren niet alles meer. Crowdfunding kun je vrijwel altijd als bijfinanciering gebruiken. Als je er via een achtergestelde lening je eigen vermogen mee kunt versterken, gaat je solvabiliteit omhoog en kun je vaak ook meer bij de bank lenen.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Wat het combineren van financieringen extra interessant maakt, is dat als eenmaal het nodige kapitaal vergaard is bij één partij, andere partijen ook eerder bereid zullen zijn tot het verstrekken van een financiering. Een bank bijvoorbeeld verstrekt makkelijker vreemd vermogen als ook al over wat risicokapitaal beschikt wordt, want dat telt als eigen vermogen. En voor een investeerder kan het aantrekkelijk zijn als een bank ‘meedoet’. Daarnaast is een groot voordeel dat de onderneming minder afhankelijk wordt van één financiële partij.
Het combineren of stapelen van financieringsmogelijkheden, ook wel ‘financial engineering’ genoemd, is een vak apart. Het is raadzaam, en meestal heel waardevol, om hier een deskundige voor in te schakelen. Elk van deze financiers heeft immers haar eigen spelregels en zal op basis van eigen criteria de financiering beoordelen.