Dropshipping

Dropshipping is een wijze van financiering zonder externe financiering. Dropshipping is het verkopen van andermans (fysieke) producten, veelal over het internet, zonder dat je deze zelf in voorraad houdt. De producten worden dan rechtstreeks door de producent aan de afnemer geleverd. Over de producten die op deze manier verkocht worden, wordt dan vaak van de leverancier een commissie ontvangen.
Bij dropshipping ontvangt een handelaar een bestelling van een eindklant. De handelaar plaatst de bestelling door naar de producent. De producent levert het product direct aan de eindklant. De factuur van de producent gaat naar de (tussen)handelaar. De factuur van de handelaar gaat naar de eindklant.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Het voordeel van dropshipping is dat je zelf geen product, geen kantoor, geen klantenservice enzovoorts nodig hebt omdat de leverancier alles afhandelt, je hebt alleen een eigen webwinkel nodig. Het enige wat je zelf doet is marketing en het aanleveren van orders aan de leverancier.
Dropshipping is een vrijwel risicoloze vorm van ondernemen, waarbij ondernemers niet hoeven te investeren in voorraden. Meestal gaat dit ook direct gepaard met kostenbesparing op het gebied van inventaris, personeel en logistiek. De dropshipping methode wordt hedendaags veel gebruikt door startende ondernemers, aangezien zij normaliter geen grote investeringsbehoefte hebben. Dropshipping maakt het daarnaast voor particulieren ook goed mogelijk om zonder al te veel te hoeven investeren bij te kunnen verdienen.