Bootstrapping

Afgezien van alle genoemde alternatieven voor financiering met vreemd vermogen via de bank of met eigen vermogen van aandeelhouders of investeerders, zijn er exotischer alternatieven. In de Engelstalige literatuur worden ze wel aangeduid met ‘bootstrapping’: alles benutten wat omzet oplevert, kosten bespaart en duur bankkrediet helpt vermijden. Het gaat hier om financiering van de onderneming zonder gebruik te maken van financieringsvormen die een rente en/of aflossingsverplichting met zich mee nemen.

Financial bootstrapping is de kunst om een onderneming op te bouwen of een plan te realiseren zonder externe financierders, zoals een bank of private investors. Het idee hierachter is dat je ook door met eigen geld te werken en de opbrengsten direct te herinvesteren je een zeer succesvolle onderneming kunt bouwen.
Enkele voor de hand liggende voorbeelden zijn het aankopen van tweedehands apparatuur, een korte betalingstermijn hanteren of het inzetten van het privé spaargeld voor zakelijke aankopen. Door binnen de onderneming kostenefficiënter te opereren middels bootstrapping, kunnen ondernemers de behoefte aan vreemd vermogen van een bank of investeerders beperken of zelfs voorkomen. Andere voorbeelden zijn een ICT-bedrijf dat zijn werknemers opties geeft in plaats van een hoog salaris en een glasvezelbedrijf dat zijn klanten zelf de kabels van de straat naar hun woning laat graven in ruil voor een lagere rekening.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Door alles zelf te financieren heb je 100% controle over je bedrijf en hoef je aan niemand verantwoording af te leggen behalve aan jezelf. Het nadeel is dat je soms minder hard kan groeien. Door extern geld op te halen kan je bijvoorbeeld veel meer investeren in voorraad of in personeel.