Brengt de zaak verder

Zoekresultaten

Investeringen weer op het niveau van voor de kredietcrisis

De bedrijfsinvesteringen in Nederland zijn weer terug op het niveau van 2008. Dit blijkt uit de ING Investeringsbarometer. Hogere winsten en noodzakelijke vervangingsinvesteringen liggen hier voornamelijk aan ten grondslag. Nadat de investeringsplannen de afgelopen jaren vaak zijn uitgesteld is dit in veel gevallen niet meer langer mogelijk. Er wordt dan

Lees verder »

Rente- en Saldocompensatie bij de Rabobank

De laatste tijd kondigt de Rabobank bij meerdere bedrijven aan dat de bank eind dit jaar gaat stoppen met het product Rente- en Saldocompensatie. Per 1 januari 2017 heeft de bank de tarieven voor dit product al verhoogd om het gebruik zo veel mogelijk te ontmoedigen en dit kan aardig

Lees verder »

Recordjaar voor crowdfunding

Uit onderzoek van crowdfunding adviesbureau Douw&Koren blijkt dat er gedurende 2016 in Nederland ruim 170 miljoen EUR is opgehaald middels crowdfunding. Dit betekent een aanzienlijke groei ten opzichte van 2015, toen er nog circa 128 miljoen EUR werd opgehaald. Dit bedrag had betrekking op meer dan 4.800 projecten. Het gemiddelde

Lees verder »

Wat zijn de kosten voor mijn krediet in rekening courant bij de bank?

Met een rekening courant krediet kunt u flexibel geld opnemen binnen een afgesproken limiet.  Het is vaak een doorlopend krediet, waarmee u doorlopend rood kunt staan op uw zakelijke rekening. U kunt voor onbepaalde duur tot aan de limiet bedragen opnemen en aanvullen. Ten eerste heeft u een zakelijke bankrekening nodig met bijbehorende kosten. Ten tweede betaalt u

Lees verder »

De looptijd van een zakelijke financiering

U wilt een zakelijke financiering aanvragen en vraagt zich af wat de mogelijke looptijden bij de bank zouden kunnen zijn. Met looptijd wordt de periode bedoeld waarin de financiering weer terugbetaald moet zijn. Bij een lening vindt de terugbetaling plaats in de vorm van periodieke aflossingen. Dit kan bijvoorbeeld per

Lees verder »

FundIQ Mezzanine I

Op 19 december jl. is FundIQ Mezzanine I gelanceerd, een nieuw fonds die achtergestelde leningen tussen de EUR 250.000 en EUR 2.500.000 verstrekt aan het MKB in Nederland. De looptijd van de leningen bedraagt doorgaans 5 jaar en aflossing dient in één keer aan het einde van de looptijd plaats

Lees verder »

Structuurrisico’s, wat zijn dat eigenlijk?

Onlangs in een bespreking met de kredietanalisten van een bank kwam naar voren dat de bank de structuurrisico’s in de financieringsaanvraag te hoog achtte. Wat bedoelt een bank eigenlijk met de term structuurrisico’s en hoe kun je die eigenlijk beïnvloeden als ondernemer?

Lees verder »

De achtergestelde lening in Bedrijfsovernametrajecten

Vaak wordt bij een bedrijfsovername van de verkopende partij verwacht dat deze de overname op zijn minst meefinanciert door middel van een risicovolle, achtergestelde lening. De rol van de verkoper verandert hierdoor in die van durfkapitalist. Een verkoper laat dan noodgedwongen een percentage van de verkoopprijs in het bedrijf achter

Lees verder »

Extra aanbod van financiering voor banenmotor MKB

Het Midden- en Kleinbedrijf is in 2015 weer gegroeid en behaalde een omzet van 871 miljard euro. Het MKB is daarmee dé banenmotor van Nederland met 3,1 miljoen voltijdsbanen. Dat blijkt uit de Staat van het MKB waarvan het jaarbericht onlangs door het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering is

Lees verder »

Qredits verstrekt 1e Achtergestelde lening

Qredits, de microfinancier van Nederland, is bezig met een pilot voor een Achtergestelde leningenfonds voor het Kleinbedrijf. Op 31 oktober 2016 hebben zij zodoende aan The Read Shop vestiging in Almelo de eerste Achtergestelde lening verstrekt.

Lees verder »

Kredietunie Kennemerland heeft eerste krediet verstrekt

De per 30 mei 2016 gestarte Kredietunie Kennemerland heeft inmiddels een eerste lening verstrekt. Om haar effect in de regio Kennemerland te vergroten is men naarstig op zoek naar nieuwe leden. Een kredietunie is namelijk een coöperatie van, voor en door ondernemers die als leden aan elkaar geld verstrekken of

Lees verder »

Onderzoek AFM: Investeerders onderschatten risico’s crowdfunding

Een deel van de investeerders onderschat de risico’s van crowdfunding. Tot die voorlopige bevinding komt de Autoriteit Financiële Markten (AFM), op basis van de eerste uitkomsten van een evaluatie van de crowdfundingvoorschriften. Die zijn per 1 april 2016 geïntroduceerd. De evaluatie bestaat uit verschillende consumentenonderzoeken en een consultatieronde. De onderzoeken

Lees verder »

Cultuuromslag nodig bij financieren MKB

Volgens Klaas Knot, directeur van De Nederlandse Bank (DNB), is het krijgen en houden van een financiering één van de grotere uitdagingen waar ondernemers de komende jaren mee te maken krijgen. Knot zei dit onlangs op het MKB-ondernemerscongres in Utrecht. Voor ondernemers is het steeds moeilijker om een financiering te

Lees verder »

Ga nu aan de slag met uw Solvabiliteit!

Een van de pijlers waar een financier naar kijkt bij de beoordeling van de financierbaarheid van uw onderneming is de vermogenspositie, ook wel solvabiliteit genoemd. De solvabiliteit van een onderneming kan op verschillende manieren bepaald worden. Eén van de meest gangbare manieren is op basis van de verhouding tussen het

Lees verder »

Financieringsaanvraag MKB steeds vaker toegewezen

Het MKB weet weer steeds vaker een externe financiering voor elkaar te krijgen. Bijna 75 procent van het kleinbedrijf en 64 procent van het midden bedrijf krijgt zijn aanvraag volledig toegewezen, tegenover 57 procent bij de vorige meting. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Financieringsmonitor van het onderzoekbureau Panteia. Vrijwel over

Lees verder »

Failure to plan is a plan to fail

Een Engels gezegde luidt: “Failure to plan is a plan to fail”. Ondernemers die beslissen op basis van gevoel of instinct kunnen onmogelijk becijferen of ze beter of slechter presteren dan verwacht. Veel MKB-ondernemingen hebben geen exploitatiebegroting of een liquiditeitsprognose. Zonder dit hebben zij geen helder beeld van hun onderneming.

Lees verder »

Wat is American Factoring?

American Factoring wordt veelal als algemene vorm van factoring beschouwd, maar het is zeker niet de enige manier van factoring. American Factoring is de meest uitgebreide manier van factoring. Bij American Factoring wordt het eigendomsrecht van uw facturen overgedragen aan de factormaatschappij. Dit is anders bij Traditionele Factoring waarbij u het eigendomsrecht

Lees verder »

Crowdfunding en fiscale gevolgen

Het aantal projecten en bedrijven dat via crowdfunding wordt gefinancierd neemt nog steeds toe. Zodoende is deze term en manier van financieren bij een groot aantal mensen bekend. Indien dat niet het geval is dan kunt u op deze website (www.bedrijfsfinancieringopmaat.nl) lezen wat crowdfunding inhoudt. In de fiscale wereld is

Lees verder »

Keuze rechtsvorm een zaak vooraf

U wilt een bedrijf starten of overnemen en heeft hiervoor een financiering nodig. Heeft u al nagedacht over de meest optimale rechtsvorm? Wordt het een eenmanszaak? Een maatschap? Een VOF? Een CV of een BV? Van belang is dat u uw keuze bepaalt voordat u potentiële financiers gaat benaderen.

Lees verder »

Wat is eigenlijk een Obligokrediet?

Een standaard krediet in rekening courant bij de bank, oftewel de mogelijkheid om ‘rood’ te mogen staan op een zakelijke bankrekening, is de meeste ondernemers wel bekend. Maar wist u dat een aparte obligofaciliteit ook heel handig voor u zou kunnen zijn, bijvoorbeeld indien u regelmatig geconfronteerd wordt met de

Lees verder »

EIB stelt 400 miljoen euro extra beschikbaar voor MKB-ondernemers

Voor MKB-ondernemers en groot zakelijk ondernemers die willen investeren, hebben De Lage Landen (DLL) en de Rabobank 400 miljoen euro extra beschikbaar gekregen van de Europese Investeringsbank (EIB). Met deze faciliteit ondersteunt de EIB het herstel van het bedrijfsleven in Nederland en in de rest van Europa. Ondernemers, die voor

Lees verder »

Nederlandse tienjaarsrente onder nul

De rente op Nederlandse tienjaarslening is 6 juli jl. korte tijd onder het nulpunt gezakt. Een historisch moment, want nog nooit was het effectieve rendement op de meest verhandelde Nederlandse staatsobligatie negatief.

Lees verder »

Lage rente ook voor u?

Hoe kan ik als ondernemer profiteren van de lage rentestanden? De huidige marktrente is extreem laag, maar voor veel ondernemers is het knap lastig om daarvan te profiteren. Oversluiten? Herfinancieren? Banken houden zich van de domme en schermen met hoge risico-opslagen.

Lees verder »

Houd mij op de hoogte