Brengt de zaak verder

Zoekresultaten

MKB heeft moeite met aantrekken kapitaal

Maar liefst 28 procent van de Nederlandse MKB-ondernemers zegt momenteel moeite te ondervinden bij het aantrekken van kapitaal voor zijn of haar bedrijf. Daarbij zegt 48 procent dat deze financieringsperikelen een negatieve invloed hebben op het ondernemerschap. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van MKB-financieringsplatform October onder 1.059 Nederlandse

Lees verder »

Hoe maak je een goede prognose?

Het opstellen van een prognose is in de praktijk voor veel ondernemers een uitdaging. Met prognoses en begrotingen krijg je meer inzicht in je bedrijf en de toekomst. Dan weet je precies wat je wel en niet kunt doen op financieel gebied. Maar hoe doe je dat nu, goede prognoses

Lees verder »

Gedragscode Kleinzakelijke Financieringen

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf willen er bij een banklening op kunnen rekenen dat de bank een betrouwbare en voorspelbare partner is. Met name kleinere mkb’ers hebben behoefte aan duidelijkheid van de bank in alle fasen van de financiering: bij de oriëntatie, de aanvraag en tijdens de looptijd van

Lees verder »

Financiering van Startups

Het kost veel geld om nieuwe ideeën op de markt te brengen. Geld dat je vaak niet zelf op de bank hebt staan. Toch zijn er tal van mogelijkheden om de financiering voor jouw droomproject sluitend te krijgen. Door internet is het veel sneller èn goedkoper geworden om een onderneming

Lees verder »

Voorschriften crowdfunding aangescherpt

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft besloten de huidige voorschriften voor crowdfundingplatformen aan te scherpen. Dit naar aanleiding van een onderzoek door de AFM waaruit diverse risico’s naar voren komen. Met de aanscherping van de voorschriften wil men de risico’s beperken.

Lees verder »

Nieuwe garantstelling voor leningen aan ‘groene’ energieprojecten

De faciliteit die de overheid dit jaar van start laat gaan is bedoeld om de energietransitie te ondersteunen en heet Energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF). De regeling is bedoeld voor projecten van bedrijven met bijvoorbeeld aardwarmte, biomassa en energiebesparing- en opslag. Marktpartijen zijn vanwege de risico’s vaak niet bereid hiervoor leningen te

Lees verder »

Debt Service Coverage Ratio, wat is dat nu weer?

Onlangs werden we benaderd door een ondernemer die een financieringsaanvraag had ingediend bij zijn huisbank. De bank had de aanvraag in behandeling genomen, maar kwam al snel bij de ondernemer terug met de opmerking dat de Debt Service Coverage Ratio niet sluitend was. Wat is dat nu weer, dacht de

Lees verder »

Voordelen van leasing

Leasing wordt steeds populairder als financieringsvorm. In principe komt elk roerend goed dat duidelijk is te identificeren via bijvoorbeeld een kenteken of serienummer en dat een duidelijke restwaarde heeft, in aanmerking voor lease. Voor veel bedrijven is leasen nu al een vast onderdeel van hun financieringsstrategie. Maar welke voordelen biedt

Lees verder »

Startups worden ondersteund met financiering

Minister Kamp van Economische zaken heeft 10 mei namens het kabinet bekend gemaakt dat zij jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar stelt voor investeerders die startups helpen met hun financiering. Startups kunnen met deze regeling in hun eerste groeifase makkelijker aan de benodigde financiering komen. Met deze durfinvesteerder, zogenoemde business Angels, wil

Lees verder »

Het online platform Rabo&Co na proef landelijk actief

Rabo&Co is een financieringsplatform van de Rabobank met als doel ondernemers die geld willen lenen te koppelen aan vermogende klanten van de bank die willen investeren. Rabo&Co is daarmee een aanvulling op bestaande financieringsvormen, zoals een regulier bankkrediet en crowdfunding. De Rabobank verwacht door de start met Rabo&Co meer financieringen

Lees verder »

De Elevator Pitch

Een goed innovatief idee is goud waard, maar dan moet je dat wel weten te verzilveren. Als je een potentiële klant of investeerder wilt overtuigen van jouw kwaliteiten, kun je maar beter een strak verhaal vertellen. Zo’n kort maar krachtige presentatie noemen we ook wel een elevator pitch. Eerst voor

Lees verder »

Overnamefinanciering via Crowdfunding?

Op het eerste oog lijkt het financieren van een bedrijfsovername middels een crowdfundingcampagne geen eerste keus. Immers, een deal is vaak pas definitief rond als ook de financiering zeker is en partijen willen meestal niet publiekelijk aankondigen in een crowdfundingcampagne dat er een aan- of verkoop van een onderneming aan

Lees verder »

Uitbreiding van het bedrijfsleningenfonds

Het NLII bedrijfsleningenfonds financiert onder bepaalde voorwaarden samen met de bank grote goedlopende mkb-bedrijven. De bank kan naar aanleiding van een gesprek met een ondernemer besluiten om het bedrijfsleningenfonds in te schakelen om een gelijk deel van de financiering te krijgen uit dit fonds. Dit gebeurt dan onder dezelfde voorwaarden.

Lees verder »

Stapelgek op financieren

Er is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van bedrijfsfinancieringen. Waar deze voorheen door de bank werden verstrekt, zijn het nu tal van alternatieven die aangeboden worden. Privé investeerders, private equity, krediet unies en crowdfunding komen voorbij. In een financieringswereld waar het voor een MKB onderneming vaak nog

Lees verder »

Financieringsinstelling Invest-NL creëert kansen voor startende ondernemingen

Het kabinet gaat ondernemingen aanzetten tot het doen van investeringen en ervoor zorgen dat groeikansen meer worden benut. Zij gaat hiervoor de financieringsinstelling Invest-NL oprichten, met een kapitaal van € 2,5 miljard. Invest-NL gaat ondernemers helpen op het gebied van risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. Verder worden er in het

Lees verder »

Houd mij op de hoogte