Search

Brengt de zaak verder

Overzicht Financieringsmaatregelen Corona

Een kort en bondig overzicht van een aantal ingevoerde (tijdelijke) maatregelen in het financieringslandschap voor het Nederlandse MKB in tijden van Corona.

Banken: uitstel op aflossen leningen
Een aantal banken biedt regelingen om ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemt de regeling ”een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten”. Start je het uitstel op 1 april, dan start de aflossing weer per 1 oktober.

Qredits
Qredits helpt bestaande klanten met microkredieten. Je krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen. De rente gaat in deze periode omlaag naar 2%. Bijvoorbeeld tussen 1 april en 1 oktober.

Start up
Ben je een startup of scaleup? Dan kan je voor Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatie Krediet (IK) uitstel van aflossing en rentebetaling krijgen voor 6 maanden (van 1 april tot 1 oktober 2020).

Crowdfunding
Crowdfunding platforms kunnen versneld geaccrediteerd worden om aanspraak te maken op crisisborgstelling vanuit de overheid. Daarnaast bieden veel crowdfunding platforms aan ondernemers met een lopende lening een aflossingsvrije periode aan (van 3 tot 6 maanden, voor alle klanten, of in overleg per klant), om deze ondernemingen te helpen de crisis door te komen.

Staatsgarantie BMKB en GO Regeling
In verband met de Coronacrisis heeft de Rijksoverheid (tijdelijk) een verruiming van de BMKB regeling (Staatsgarantie) en de Regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) ingevoerd. Daarnaast zijn de verschuldigde provisies voor deze regeling verlaagd.

Verhuurder
Met je verhuurder kan je mogelijk afspreken om tijdelijk de huur te verlagen of (een maand) later te betalen. Soms spreken huurders en verhuurders af de huur voor enkele maanden met de helft te verlagen (50/50). Verhuurders werken hier regelmatig aan mee, omdat leegstand helemaal niets opbrengt.

Leveranciers
Mogelijk zijn leveranciers van goederen en diensten voor de primaire proces van je bedrijf bereid tot het maken van nieuwe afspraken op het gebied van betalingsregelingen en betaalschema’s.

Belastingdienst en andere overheden
De Belastingdienst biedt verschillende regelingen zoals uitstel van betalen van belastingen voor 3 maanden tot 19 juni 2020. Eventueel kan je uitstel krijgen voor langer dan 3 maanden, verlaging van je voorlopige aanslag en tijdelijke verlaging van invorderingsrente en belastingrente. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een verlaging van je voorlopige aanslag.

Douane, Gemeente en waterschap
De Douane is coulanter met boetes en biedt betalingsuitstel. Denk aan het uitstellen van gemeentelijke belastingen. Het waterschap biedt uitstel van betalen van heffingen.

Personeel
Bij de Belastingdienst kun je uitstel voor het betalen van loonbelasting vragen voor 3 maanden tot juni 2020. Pensioenfondsen bieden maatwerk voor bijvoorbeeld een betalingsregeling. Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
De TOGS regeling is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Via de regeling TOGS kan deze specifieke groep ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand.

DEEL DIT BERICHT