Search

Brengt de zaak verder

Nieuwe gedragscode MKB-financiers voor non-bancaire instellingen

Stichting MKB Financiering (SMF) introduceert de Gedragscode MKB Financiers als uitgangspunt voor haar streven naar meer klantgerichte en passende financiering voor ondernemers. De Gedragscode wordt ingezet om de sector verder te professionaliseren en het vertrouwen van ondernemers in non-bancaire financiering te vergroten.

De MKB-financieringsmarkt is de afgelopen jaren volop in beweging en de markt is uitgebreid met een tal van nieuwe financieringsvormen en aanbieders. Deze nieuwe aanbieders zijn naar schatting verantwoordelijk voor 1,5 miljard euro financiering aan Nederlandse MKB ondernemers.

Ondernemers hebben dan ook steeds meer kansen en mogelijkheden om hun financieringsbehoefte in te vullen. Dit is een positieve ontwikkeling, maar in de praktijk vinden ondernemers, en vaak ook adviseurs, het nog lastig om de juiste financier te vinden.

In de Gedragscode MKB Financiers zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van onder andere maximale rentetarieven en provisie, transparantie, niet misleidende communicatie, verantwoord financieren en passende zekerheden. Ondernemers met eventuele klachten over financiers die de gedragscode hebben ondertekend kunnen terecht bij het Kifid-Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

SMF verwacht dat de introductie van de gedragscode zal zorgen voor meer transparantie in deze sector.

DEEL DIT BERICHT