Brengt de zaak verder

Kredietunie Kennemerland heeft eerste krediet verstrekt

De per 30 mei 2016 gestarte Kredietunie Kennemerland heeft inmiddels een eerste lening verstrekt. Om haar effect in de regio Kennemerland te vergroten is men naarstig op zoek naar nieuwe leden. Een kredietunie is namelijk een coöperatie van, voor en door ondernemers die als leden aan elkaar geld verstrekken of van elkaar geld lenen. Het betreffen kleinere kredieten aan het midden- en kleinbedrijf (MKB).

De mensen achter de kredietunie zien deze vorm als onderscheidend, omdat zij geen winstoogmerk hebben en kapitaal en kennis leveren vanuit de eigen “community”, namelijk de leden van de kredietunie. Ondernemers kunnen lid worden van de kredietunie voor een jaarlijkse bijdrage van € 200. Kredietgevende leden kunnen meedoen met een krediet vanaf een minimaal bedrag van € 5.000.

Bij de kredietnemende leden richt de Kredietunie Kennemerland zich op bestaande regionale MKB bedrijven die een omzet hebben tot € 10 miljoen of een balanstotaal hebben van minder dan € 10 miljoen of minder dan 50 medewerkers hebben. De kredieten hebben een hoofdsom van € 25.000 tot € 250.000 per kredietnemer. De rente die men hanteert voor de kredietverlening betreft een vast rentepercentage van 8% voor alle financieringen. Hiervan ontvangt de kredietgever 6%, het restant is voor onkosten van de kredietunie. Hierbij regelt de kredietunie o.a. alle betaalstromen.

Voor meer informatie over de Kredietunie Kennemerland kunt u terecht op de website: www.kredietunie-kennemerland.nl. Echter kunnen wij als De Hooge Waerder Corporate Finance u ook ondersteunen bij het aangaan van een krediet bij deze kredietunie of bij andere partijen.

DEEL DIT BERICHT