Brengt de zaak verder

Wat zijn de kosten voor mijn krediet in rekening courant bij de bank?

Met een rekening courant krediet kunt u flexibel geld opnemen binnen een afgesproken limiet.  Het is vaak een doorlopend krediet, waarmee u doorlopend rood kunt staan op uw zakelijke rekening. U kunt voor onbepaalde duur tot aan de limiet bedragen opnemen en aanvullen. Ten eerste heeft u een zakelijke bankrekening nodig met bijbehorende kosten. Ten tweede betaalt u vaak behandelingskosten (ook wel afsluitprovisie genoemd) als u een nieuw krediet wilt aanvragen of een bestaand krediet wilt wijzigen. Dit zijn eenmalige kosten en die kunnen verschillen indien u bijvoorbeeld online of telefonisch een krediet aanvraagt of dit via een bankkantoor doet.

Voor de kredietfaciliteit betaalt u voorts rente en provisie. Bij een rekening-courant krediet betaalt u alleen rente over het deel dat u heeft opgenomen en dus rood staat. De rente op een krediet is bijna altijd variabel en kan dus dagelijks wijzigen. De hoogte van de rente is o.a. afhankelijk van de branche waarin uw onderneming actief is, hoe ervaren u bent als ondernemer en hoe lang uw onderneming bestaat, kortom het risicoprofiel van uw onderneming volgens de normen van de bank. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook van belang de hoogte van het kredietlimiet en de hoogte van de financieringen die u eventueel al heeft, de waarde van uw zekerheden, de inkoopkosten van geld voor de bank en de kosten- en winstdoelstellingen van de bank.

De variabele rente kan gebaseerd zijn op een Basisrente of op een Euriborrente. De basisrente is per bank verschillend en heet bij de Rabobank Rabobank Basisrente en bij de ABN AMRO Euro Basisrente en bij de ING de ING basisrente. De rente van het krediet bestaat dan uit de basisrente en een variabele klantopslag. Vaak wordt ook een minimum- en/of een maximumrente gehanteerd. Bij een krediet op basis van het Euribortarief wordt deze vaak maandelijks of eens per drie maanden aangepast. Ook bij een Euribortarief geldt een variabele klantopslag en soms ook nog een Fundingopslag.

U betaalt naast rente ook een krediet- of bereidstellingsprovisie. U betaalt provisie omdat u het krediet op ieder moment tot aan uw limiet kunt opnemen. De kredietprovisie wordt berekend over uw maximale kredietlimiet. Een bereidstellingsprovisie wordt berekend over het deel van uw krediet dat u niet heeft opgenomen. Dergelijke provisies moeten meestal op kwartaalbasis aan de bank betaald worden.

Omdat de rente variabel is, kan de bank de hoogte van de rente wijzigen als er iets verandert in één of meerdere van de eerder genoemde factoren die het risicoprofiel van uw onderneming bepalen. De rente kan dus altijd hoger of lager worden. Ook provisies kunnen in een dergelijke situatie worden aangepast.

In beginsel kan een krediet in rekening courant altijd boetevrij vervroegd worden afgelost. Bij een faciliteit met een Euriborrente is dit echter niet altijd het geval. Dan geldt soms toch een minimale (administratieve) vergoeding. Meer informatie hierover is vaak te vinden in de algemene bankvoorwaarden of de kredietovereenkomst zelf. Soms worden ook boetes gerekend indien het krediet is verstrekt als ware het een soort van langere termijn lening. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde bij bouwkredieten. Dat zijn faciliteiten die gedurende de nieuwbouw van een bedrijfspand geleidelijk aan worden volgetrokken en vervolgens worden omgezet in een lening.

Denkt u dat een Krediet in rekening courant voor u de meest passende financieringsvorm zou zijn en wilt u weten wat de kosten voor u zouden bedragen, neemt u dan contact met ons op.

DEEL DIT BERICHT