Search

Brengt de zaak verder

Horizon 2020 biedt innovatieve ondernemers 30 miljard euro aan subsidies

De Europese Commissie steekt de komende 3 jaren 30 miljard euro in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Het gaat met name om initiatieven die leiden tot technologische doorbraken en nieuwe markten.

De subsidies worden beschikbaar gesteld via het programma Horizon 2020 en zijn vooral bedoeld voor ondernemers die zich richten op belangrijke en urgente thema’s. Hierbij kan gedacht worden aan het klimaat, schone energie, de digitale economie, veiligheid en migratie.

EU-commissaris Carlos Moedas (Onderzoek) licht toe: “wetenschap is de sleutel tot veelbelovende innovatie, waarbij Europa voorop loopt in wetenschap en technologie. Wij bieden de Europese vernieuwers graag een springplank om ’s werelds toonaangevende bedrijven te worden”.

Zie voor nadere informatie de website van Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ of de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland): https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020.

DEEL DIT BERICHT