Zoek

Brengt de zaak verder

Hoe maak je een goede prognose?

Het opstellen van een prognose is in de praktijk voor veel ondernemers een uitdaging. Met prognoses en begrotingen krijg je meer inzicht in je bedrijf en de toekomst. Dan weet je precies wat je wel en niet kunt doen op financieel gebied. Maar hoe doe je dat nu, goede prognoses en begrotingen maken?

Een prognose of begroting maken is geen natte-vinger-werk. Je moet zo nauwkeurig mogelijk nagaan hoe je bedrijf in het verleden heeft gescoord en of je deze lijn logischerwijs kunt doortrekken. Ga eerlijk na welke ontwikkelingen effect kunnen hebben in de nabije of verre toekomst. Wat zijn de verwachtingen binnen je bedrijf, in de regio, je branche, de markt en de algehele economie. Probeer dit door te rekenen in je begroting of prognose. Vraag zonodig een financieel specialist je daarbij te helpen.

Een goede prognose geeft duidelijkheid omtrent gehanteerde uitgangspunten en plaatst deze in de context van de huidige marktontwikkelingen. Een prognose is vrijwel nooit 100% perfect, maar je moet wel proberen de realiteit te benaderen. Daarnaast is het cruciaal hoe goed je uit kan leggen waarom jij denkt dat je een bepaalde omzet gaat behalen (je “aannames”) of hoe je personele bezetting zich naar verwachting gaat ontwikkelen om de beoogde omzetgroei ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Een potentiële financier prikt er namelijk zo doorheen als jij als geldvragen je  verwachtingen niet kan toelichten.

Het opstellen van een prognose gebeurt in de praktijk vaak op twee manieren. Ten eerste door te kijken naar het verleden: hoe ontwikkelde de vraag naar een product zich eerder? Deze lijn kun je dan doortrekken, eventueel gecorrigeerd door seizoensinvloeden. Ten tweede door onderzoek: denk aan enquêtes onder afnemers, of analyses door Business Intelligence software. Maar ook het weerbericht kan bruikbare informatie leveren. Als het regent, is er meer vraag naar paraplu’s en minder vraag naar ijsjes. Al deze informatie kan worden gebruikt om (korte termijn) prognoses voor een bedrijf te maken.

Omdat niemand met zekerheid kan voorspellen hoe uw investeringsplan gaat uitpakken, kan het raadzaam zijn om meerdere scenario’s uit te werken. Zo krijg je inzicht in de financiële gevolgen als het goed gaat en als het minder goed gaat. Ga bijvoorbeeld uit van een ambitieus scenario en een worst case scenario. Het ambitieuze scenario houdt je scherp en gemotiveerd, terwijl je met het worst case scenario een beeld hebt van wat je minimaal nodig hebt om ‘break even’ te spelen.

Is er eigenlijk een verschil tussen een prognose en een begroting? Jazeker, ze lijken op elkaar, maar er is wel verschil. Een prognose is een voorspelling van het financiële resultaat van een bepaalde bedrijfsactiviteit. In een prognose kijk je een bepaalde periode vooruit, bijvoorbeeld een kwartaal of hooguit een jaar. Een begroting maak je voor een afgebakende periode, bijvoorbeeld het jaar 2016. Waar een prognose steeds kan worden bijgesteld, stel je een begroting een keer op en verander je die daarna niet meer.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een prognose of een verkenning van de markt waarin je actief bent, neem dan contact met ons op.

 

DEEL DIT BERICHT