Search

Brengt de zaak verder

Hoe maak ik een goede Liquiditeitsbegroting?

Met een liquiditeitsbegroting volg je het geld van je bedrijf. Je berekent hoeveel geld er op je bankrekening staat na inkomsten en uitgaven. Je hebt zo direct inzicht of er altijd genoeg geld is om je rekeningen te betalen. En ook of je in bepaalde maanden extra geld nodig hebt. Of wanneer het slim is om bijvoorbeeld een nieuwe computer te kopen. De liquiditeitsbegroting is een onmisbaar onderdeel van je financieel plan. Voor jezelf en voor je financiers.

De liquiditeitsbegroting wordt ook wel een liquiditeitsprognose genoemd. Dit zijn in het principe twee verschillende benamingen voor dezelfde begroting. In een liquiditeitsbegroting staan de verwachte inkomsten en de verwachte uitgaven in een bepaalde periode. Deze periode is meestal een kwartaal maar kan ook een maand, een jaar of langer zijn. Het doel van de liquiditeitsprognose is een weergave of de liquide middelen die u in dat kwartaal heeft afdoende zijn om alle betalingen te kunnen doen.

De liquiditeitsprognose is belangrijk voor ieder bedrijf omdat voldoende liquide middelen cruciaal zijn voor een goede bedrijfsvoering. Helaas is deze niet bij ieder bedrijf aanwezig. Een niet dekkende liquiditeit kan grote gevolgen met zich mee brengen. In het ergste geval kan dit zelfs tot een faillissement leiden. Wanneer je bij het opstellen van een liquiditeitsprognose erachter komt dat je liquide middelen niet toereikend zijn om de uitgaven te dekken, kun je misschien nog actie ondernemen. Het is daarom zeer verstandig om voor je onderneming een liquiditeitsprognose op te stellen.

Voor een goede liquiditeitsbegroting is inzicht nodig in zowel de inkomende als de uitgaande geldstromen. Voor de inkomende geldstromen is het van belang dat er rekening wordt gehouden met seizoenspatronen, lopende betalingstermijnen en het betaalgedrag van uw klantenkring. De inkomende geldstroom is lastig de beïnvloeden, aangezien u afhankelijk bent van externen. De uitgaande geldstroom is vaak makkelijker te voorspellen, dit geldt zeker voor de vaste uitgaven, flexibele uitgaven kunnen vaak op basis van historische trends worden geschat.

Bij de uitgaven is het verstandig om onderscheid te maken tussen vaste uitgaven en variabele uitgaven. Vaste uitgaven, zoals huur en personeel, zijn alle maanden nagenoeg hetzelfde. Je kunt ze niet zomaar even een maandje uitstellen. Flexibele uitgaven zijn de uitgaven waar je mee kunt schuiven als je krap zit. Daar kun je het eenvoudigst op sturen. Als je beide gescheiden weergeeft, krijg je snel inzicht in je mogelijkheden om op korte termijn te besparen op flexibele uitgaven, of op lange termijn op vaste uitgaven.

Een liquiditeitsprognose is ideaal om te kijken wat het effect is van potentiële betaalafspraken of het accepteren van grote bestellingen op de financiële situatie. Zo voorkom je dat je na een onderhandeling ontdekt dat het effect van de betaalafspraak rampzalig kan uitwerken op je onderneming. Ook kan zo voor het accepteren van een grote order worden bekeken of de onderneming deze financieel wel kan dragen.

Tenslotte is het vaak een goed idee om te werken met minimaal twee scenario’s: een pessimistisch en een realistisch scenario. Begin altijd met een reële inschatting. Werk daarna ook een pessimistisch scenario uit (zonder in extremen te belanden). Het geeft je inzicht waar je actief op moet sturen zoals b.v. actief debiteurenbeheer, tijdig factureren, afspraken met leveranciers etc.. Maar ook een conservatief beeld van je liquiditeit.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting neem dan vooral contact op met één van onze adviseurs.

DEEL DIT BERICHT