Payrolling

Payrolling houdt in dat een onderneming haar personeelsadministratie volledig of gedeeltelijk uitbesteed aan een payrolling-bedrijf. Payrolling kan in dit kader een financieringsmethode zijn om de loonkosten van een onderneming voor te financieren, afhankelijk van de overeengekomen betalingstermijn met het payrolling-bedrijf. Over het algemeen hanteren payrolling-bedrijven een betalingstermijn van tussen de 1 en 3 maanden.

Welke vormen van payrolling zijn er?
Er zijn in het algemeen twee verschillende vormen van payrolling. Een variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst komen bij het payrolling-bedrijf en een andere variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst blijven bij de huidige werkgever.
Indien de werknemers van een opdrachtgever in dienst komen bij het payrolling-bedrijf dan wordt het payrolling-bedrijf de juridische werkgever. Het payroll-bedrijf neemt hierdoor de arbeidsrechtelijke risico’s over. Zij zullen alle juridische en administratieve handelingen met betrekking tot het personeelsbeleid verzorgen. De opdrachtgever blijft de kernzaken zoals werving, beoordeling en salariëring zelf bepalen.
Indien de werknemers van een opdrachtgever gewoon in dienst blijven bij de werkgever dan is de werkgever nog steeds de juridische werkgever met alle bijbehorende risico’s zoals bij ziekte en ontslag. Bij deze variant wordt eigenlijk alleen de salarisadministratie van het personeel uitbesteed.

 

Welke aanbieders van payrolling zijn er?
Het aantal payrollbedrijven in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Niet al deze nieuwkomers zijn 4400-NEN gecertificeerd of aangesloten bij een branche organisatie. Ledenlijsten zijn te raadplegen via branche organisaties als de VPO, de ABU en de NBBU.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van payrolling?
De belangrijkste voordelen van payrolling zijn dat er geen onverwachte personeelskosten zijn en dat de personeelskosten door het payroll-bedrijf kunnen worden voorgefinancierd. Afhankelijk van de gekozen vorm is het mogelijk om geheel of gedeeltelijk de juridische en administratieve taken met betrekking tot het personeelsbeleid uit te besteden waardoor een ondernemer hier zelf minder omkijken naar heeft. De financiële administratie wordt beperkter en inzichtelijker, omdat facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbo-dienst, de verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) niet meer ontvangen worden. Voor de medewerkers zelf verandert er feitelijk niet veel, behalve dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.
Het belangrijkste nadeel is dat de opdrachtgever altijd aansprakelijk blijft voor afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. In geval van faillissement van het payroll bedrijf is het mogelijk dat premies en belastingen aan het UWV en de Belastingdienst moeten worden afdragen, ookal is dat al eerder aan het payroll bedrijf gedaan. Daarnaast moet er natuurlijk wel betaald worden voor de diensten van de payroller, waardoor de kosten dus hoger worden. Tenslotte kan de band met het vaste personeel veranderen door de overstap naar payrolling. Een ondernemer loopt het risico dat werknemers door deze manier van betalen meer afstand tot het bedrijf voelen en zelfs minder waardering ervaren. Voor het flexibele personeel zal dit nadeel uiteraard minder gelden.