Leverancierskrediet

Van leverancierskrediet is sprake als een leverancier goederen levert aan een afnemer, die pas op een later moment dan de leveringsdatum door de afnemer hoeven te worden betaald. Deze financieringsvorm wordt vaak gebruikt voor de financiering van voorraden binnen een onderneming. Het aantal dagen dat een afnemer leverancierskrediet krijgt, is vaak sterk afhankelijk van de omloopsnelheid van de voorraad. In de regel is 90 dagen wel het maximum aantal dagen dat een leverancier krediet wil verstrekken.

Vaak zal de leverancier wel een eigendomsvoorbehoud maken als deze leverancierskrediet verstrekt. Bij een eigendomsvoorbehoud blijft een leverancier juridisch eigenaar van de door hem geleverde ‘roerende zaken’ (de producten) tot de koopprijs helemaal is betaald. Daarnaast hanteren veel leveranciers een maximumbedrag waarvoor zij een afnemer krediet willen verlenen. Als een leverancier krediet verstrekt voor langere termijn, dan wordt hiervoor meestal een rentevergoeding berekend.
Meestal sluiten leveranciers die krediet verstrekken een kredietverzekering. Een kredietverzekering is een verzekering die een leverancier bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer de aan hem geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt. Bij overschrijding van de betalingstermijn of de kredietlimiet betekent dit dat de afnemer te maken kan krijgen met een leveringsstop, of alleen geleverd krijgt tegen contante betaling.
De aanvraag van het krediet verloopt via de leverancier zelf. Om te bepalen of er een kredietlimiet kan worden gegeven aan een ondernemer, gaan kredietverzekeraars en kredietbeoordelaars vaak uit van de cijfers die bij de KvK zijn gedeponeerd. Voor de ondernemer die afhankelijk is van leverancierskrediet, is het aan te raden tijdig de cijfers bij de KvK te deponeren. Daarnaast zijn er ook organisaties die voor leveranciers de afnemers checken een voorbeeld hiervan is Graydon. Wanneer deze organisaties geen goed beeld kunnen vormen van een afnemer, kunnen zij een negatief advies geven.

Welke vormen van leverancierskrediet zijn er?
Er zijn twee soorten leverancierskrediet, te weten consumptief leverancierskrediet en productief leverancierskrediet. Consumptief leverancierskrediet is krediet dat een leverancier verleent aan een consument. Productief leverancierskrediet wordt verleend door een bedrijf aan een ander bedrijf.

Welke aanbieders van leverancierskrediet zijn er?
Leverancierskrediet is het door ondernemers de meest gebruikte kredietvorm. Veel bedrijven in uiteenlopende branches bieden elkaar verschillende betalingscondities aan. Beoordelingen door kredietinformatiebureaus spelen daarbij een belangrijke rol. Hoe deze kredietinformatie tot stand komt, is niet altijd helder en duidelijk. Kredietbeoordelingen worden vaak gebaseerd op ratings. Internationaal opererende ratingagencies, banken, leasing- en factoringbedrijven, kredietverzekeraars en handelsinformatiebureaus houden zich bezig met het beoordelen van de kredietwaardigheid van ondernemingen. Voorbeelden zijn Graydon en Dun & Bradstreet.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Ondernemingen maken over het algemeen graag gebruik van leverancierskrediet naast bankkrediet, omdat de kosten van het leverancierskrediet meestal lager zijn dan die van het bankkrediet en omdat het risico voor de leverancier kleiner is dan voor de bank, omdat de leverancier meestal beter en eerder dan de bank kan beoordelen hoe de afnemer er voor staat. Een leverancierskrediet kan vaak sneller geregeld worden, omdat geen contract vereist is. Anderzijds kan een surplus aan leverancierskrediet zorgen voor een gevaarlijke liquiditeitspositie. Op de balans staat weliswaar kort vreemd vermogen vermeld, welke echter ingezet wordt als lang vreemd vermogen, waardoor de zogenaamde gouden balansregel niet langer van toepassing is. Leverancierskrediet kan een vorm van marketing zijn: om klanten over de streep te trekken worden de betalingsvoorwaarden versoepeld.