Lening

Een lening is een overeenkomst, waarbij de ene partij aan de andere partij een geldbedrag verstrekt (leent) met de verplichting een gelijk bedrag op termijn terug te betalen. De afgesproken rente dient als vergoeding voor het verstrekte geldbedrag.
Een lening als financieringsvorm wordt vaak gebruikt voor nieuwe investeringen in vaste activa met een economische levensduur van meer dan één jaar of voor herfinanciering van bestaande faciliteiten. De geschiktheid van het type lening is afhankelijk van het doel waarvoor deze wordt aangetrokken. Alleen een overbruggingslening heeft vaak een looptijd korter dan een jaar.

Een lening heeft een vaste of een variabele rente. Financiers bepalen hun rente op basis van hun inkoopkosten op de geld- en kapitaalmarkt voor het door u gewenste type lening, aangevuld met een risico opslag (ook wel debiteurenopslag genoemd) en een winstopslag. De risico opslag is afhankelijk van de vermogenspositie van de onderneming, de rentabiliteit van de onderneming en de zekerheden die de onderneming (en haar bestuurders) kunnen aanbieden. De rente moet over het algemeen maandelijks worden voldaan.
Aflossingen kunnen periodiek plaats vinden, bijvoorbeeld eens in de maand of ineens aan het einde van de looptijd van de lening. Aflossing van een lening op het moment dat de rente nog voor een bepaalde periode vast staat, kan leiden tot het verschuldigd zijn aan een vergoeding voor vervroegde aflossing aan de geldverstrekker.

Financiers verlangen vaak zekerheden (onderpand) bij het verstrekken van een lening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpanding van uw bedrijfsactiva bestaande uit bedrijfsuitrusting, voorraden, vorderingen en tegoeden bij de bank van uw onderneming. Daarnaast kunnen aanvullende zekerheden verlangd worden, zoals een borgstelling of een hypotheekvestiging.

Een belangrijk verschil tussen een lening en een krediet is dat een lening een vaste hoofdsom kent en een vast schema van aflossingen heeft (dit schema van aflossingen kan ook nul zijn), waarbij een kredietlimiet vaak een vast bedrag betreft dat debet (‘rood’) mag worden gestaan op een rekening courant bij de bank. Bij een lening moet rente worden betaald over het volledige uitstaande bedrag, terwijl bij een krediet alleen rente betaald hoeft te worden over dat deel van het krediet dat daadwerkelijk gebruikt wordt.

Welke vormen van leningen zijn er te onderscheiden?
Hiervoor verwijzen we naar de aparte pagina over type leningen in verband met het grote aantal soorten.

Welke aanbieders van leningen zijn er?
Er zijn ontzettend veel aanbieders van leningen. Eigenlijk kunt u hiervoor bij alle partijen terecht. Ze zullen alleen niet alle genoemde vormen van leningen aanbieden.

Wat zijn de voor- en nadelen van leningen?
Leningen variëren in looptijd. In het algemeen geldt dat hoe langer de looptijd, hoe lager het maandelijkse aflossingsbedrag. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat bij een langere looptijd in totaal veel meer rente betaald moet worden. Bovendien kan de rentevergoeding hoger liggen bij een langere looptijd, omdat de leninggever dan ook meer risico loopt.

Een mogelijk ander nadeel van een lening kan zijn dat deze vorm van lenen weinig vrijheid kent. In sommige gevallen is zelfs bij een lening met een variabele rente een boete aan de geldverstrekker verschuldigd bij vervroegde aflossing.