Krediet

Een krediet is een toezegging van een geldverstrekker dat tot een gemaximeerd bedrag geld kan worden opgenomen van een bepaalde bankrekening. Veelal wordt rente in rekening gebracht over het opgenomen bedrag en soms ook zogenaamde kredietprovisies. Er zijn een aantal verschillende varianten van krediet, waarvan rekening courant krediet waarschijnlijk de meest bekende is.

Een belangrijk verschil tussen een lening en een krediet is dat een lening een vaste hoofdsom kent en een vast schema van aflossingen heeft (dit schema van aflossingen kan ook nul zijn), waarbij een kredietlimiet vaak een vast bedrag betreft dat debet (‘rood’) mag worden gestaan op een rekening courant bij de bank. Bij een lening moet rente worden betaald over het volledige uitstaande bedrag, terwijl bij een krediet alleen rente betaald hoeft te worden over dat deel van het krediet dat daadwerkelijk gebruikt wordt. Over het deel dat niet gebruikt wordt, is eventueel een provisie verschuldigd.

Welke vormen van krediet zijn er?

We maken hierbij onderscheid tussen rekening courant krediet, obligo krediet en overbruggingskrediet. Klik op het type krediet waarover u meer wilt weten voor een algemene toelichting hierop, de aanbieders en de voor- en nadelen hiervan.