Huurkoop

Huurkoop is een variant van een lening waarbij het geleende bedrag altijd gebonden is aan een vast object, bijvoorbeeld een auto of een machine. Ook de huurkoop van een onderneming behoort tot de mogelijkheden. Bij huurkoop wordt de koper (kredietnemer) pas eigenaar van het object als de laatste overeengekomen aflossingstermijn aan de verkoper (kredietgever) is voldaan. Voor betaling van de laatste aflossingstermijn heeft de koper het object wel al in gebruik genomen en is de koper dus eigenlijk een soort huurder van het betreffende object.
De afspraken met betrekking tot huurkoop worden vastgelegd in een huurkoopakte. Te denken valt aan afspraken met betrekking tot rente, looptijd, aflossingsschema, verkoopprijs en eigendomsvoorbehoud.

Huurkoop is eigenlijk een variant op kopen op afbetaling. Het verschil zit hem in het worden van eigenaar. Wanneer je iets koopt op afbetaling ben je direct de eigenaar van product. Bij huurkoop is dit dus anders. Huurkoop verschilt van lease door het feit dat de eigendoms-overdracht aan het einde van het traject van rechtswege gebeurt en dus niet optioneel is.

Welke vormen van huurkoop zijn er te onderscheiden?
Er zijn verschillende varianten van huurkoop mogelijk. Een variant is een huurkoopcontract waarbij de huurkoper op elk ogenblik in het traject de koopoptie kan uitoefenen tegen vooraf bepaalde voorwaarden (namelijk de verrekening van de betaalde huur als deel van de koopprijs).
Een andere speciale vorm van huurkoop is een variant, waarbij er sprake is van financiering door een derde. In zo’n geval draagt de huurverkoper zijn rechten uit de huurkoop-overeenkomst en de eigendomsrechten van het huurkoop-object over aan bijvoorbeeld een bank. De huurverkoper ontvangt dan de koopsom van de bank, terwijl de bank de betalingstermijnen ontvangt van de huurkoper. Overigens zijn meer variaties van een dergelijke drie-partijen-overeenkomst denkbaar.

Welke aanbieders van huurkoop zijn er?
Een aantal van de objectfinancieringsmaatschappijen, zoals leasemaatschappijen, bieden ook deze financieringsvorm aan.

Wat zijn de voor- en nadelen van huurkoop?
Een belangrijk voordeel van huurkoop is dat de koper/kredietnemer het object direct in gebruik kan nemen. Ook kan er vaak boetevrij extra worden afgelost. Omdat huurkoop altijd gekoppeld is aan een vast object is er voor de verkoper/kredietgever verhoogde zekerheid. Dit resulteert vaak in scherpe rentetarieven.
Een nadeel van huurkoop kan zijn dat de verkoper/kredietgever het object kan terugeisen als er niet aan de betaalafspraken wordt gehouden. Voor de verkoper/kredietgever is dit een verhoogde vorm van zekerheid.