Debiteurenverzekering

Een debiteurenverzekering, ook wel kredietverzekering genoemd, is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt. Hiervan is in het algemeen sprake 180 dagen na de vervaldag van de factuur. Als dit zich voordoet, vergoed de verzekeraar de waarde van de factuur. De volledigheid van de uitkering is hierbij afhankelijk van de specifieke afspraken die u met de verzekeraar hebt gemaakt.
De premie van een kredietverzekering wordt over het algemeen bepaald aan de hand van het omzetvolume, het aantal debiteuren (spreiding van risico), het gedekte percentage bij schade-uitkering (vaak tussen 75% en 85%), het vestigingsland van de debiteuren en de hoogte van het eigen risico.

Welke vormen van kredietverzekeringen zijn er?

  • verzekering per transactie: geschikt indien incidenteel een groot bedrag van een klant ontvangen wordt;
  • verzekering per debiteur: geschikt indien van één specifieke afnemer regelmatig grote bedragen ontvangen worden;
  • kredietverzekering per land: geschikt indien voornamelijk zaken wordt gedaan met afnemers uit 1 of enkele landen;
  • omzetverzekering: dit is de meest uitgebreide kredietverzekering, waarmee de gehele omzet verzekerd wordt tegen niet-betalende klanten.
  • exportkredietverzekering: deze is gericht op exporterende bedrijven

Soms kan een exportkredietverzekeraar geen dekking bieden. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij hele grote transacties, lange looptijden of als het land waarnaar geëxporteerd wordt minder stabiel is. Dan zou mogelijk de exportkredietverzekeringsfaciliteit (EKV) van de Nederlandse Staat een uitkomst kunnen zijn. Exporteurs en banken maken gebruik van de EKV om zekerheid te hebben met betrekking tot de betaling. De volgende risico’s kunnen herverzekerd worden: krediet- of leaserisico, fabricatierisico, koersrisico’s en risico bij vooruitbetaling. Atradius Dutch State Business is de uitvoerder in opdracht van het ministerie van Financiën.

Welke aanbieders van kredietverzekeringen zijn er?
Sommige brancheverenigingen bieden een kredietverzekering aan. Ook bieden banken vaak een kredietverzekering als onderdeel van een breder financieel pakket. Daarnaast zijn er allerlei commerciële aanbieders. Bekende aanbieders van kredietverzekeringen zijn bijvoorbeeld Atradius, Coface en Euler-Hermes.

Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?
Een kredietverzekering heeft uiteraard een preventieve werking, omdat voorafgaand aan een transactie de afnemers worden beoordeeld door de verzekeraar, waardoor informatiekosten en tijd bespaard kunnen worden. Daarnaast kan een kredietverzekering het makkelijker maken om bankkrediet aan te trekken of te verruimen en soms ook nog tegen een lagere rente of betere voorwaarden.