Extra financiële ruimte en starten

Extra financiële ruimte om uw startplannen te kunnen realiseren, is niet alleen te verkrijgen door het afsluiten van een nieuwe financiering of uitbreiding van uw huidige reeds bestaande financieringen. Als starter zijn er meer mogelijkheden waar u gebruik van kunt maken. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld debiteurenverzekering, factoring, payrolling of leverancierskrediet. Bij investeringen kunt u denken aan lease of huurkoop. Niet alle aanbieders bieden deze producten ook aan starters aan en soms wordt u gevraagd om een eigen inbreng of eigen bijdrage.

 Debiteurenverzekering

Een debiteurenverzekering, ook wel kredietverzekering genoemd, is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt. Als een dergelijke situatie zich voordoet, vergoedt de verzekeraar de waarde van de factuur. De volledigheid van de uitkering is hierbij afhankelijk van de specifieke afspraken die u met de verzekeraar hierover hebt gemaakt.

Er zijn verschillende vormen van debiteurenverzekering, zoals een verzekering per transactie, een verzekering per debiteur, een omzetverzekering en een exportverzekering. Klik hier voor meer informatie over debiteurenfinanciering.

Factoring

Factoring wordt vaak gebruikt als een verzamelwoord voor de financiering van debiteuren, inkoop en voorraden, alsmede debiteurenbeheer. Meestal wordt met factoring een vorm van debiteurenfinanciering bedoeld, waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren.

Factoring heeft als groot voordeel dat er direct kapitaal beschikbaar gemaakt kan worden. Factoring zorgt immers dat het verdiende geld van bedrijven niet vast blijft zitten in openstaande facturen en daarom direct beschikbaar wordt om opnieuw te investeren. Het beschikbare kapitaal kan vervolgens worden ingezet als werkkapitaal of groeikapitaal. Daarom wordt factoring gezien als zeer geschikt financieringsmiddel voor groeiende ondernemingen. De omvang van de financiering kan meegroeien met de omvang van de debiteurenportefeuille.

Er zijn verschillende vormen van factoring, zoals traditionele factoring, american factoring en reverse factoring. Klik hier voor meer informatie over factoring.

Payrolling

Payrolling houdt in dat een onderneming haar personeelsadministratie volledig of gedeeltelijk uitbesteed aan een payrollingbedrijf. Payrolling kan in dit kader een financieringsmethode zijn om de loonkosten van een onderneming voor een bepaalde periode voor te financieren, afhankelijk van de overeengekomen betalingstermijn met het payrollingbedrijf. Over het algemeen hanteren payrollingbedrijven een betalingstermijn van tussen de 1 en 3 maanden.

Er zijn in het algemeen twee verschillende vormen van payrolling. Een variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst komen bij het payrollingbedrijf en een andere variant waarbij de werknemers van een opdrachtgever in dienst blijven bij de huidige werkgever. Klik hier voor meer informatie over payrolling.

Leverancierskrediet

Van leverancierskrediet is sprake als een leverancier goederen levert aan een afnemer, die pas op een later moment dan de leveringsdatum door de afnemer hoeven te worden betaald. Deze financieringsvorm wordt vaak gebruikt voor de financiering van voorraden binnen een onderneming. Het aantal dagen dat een afnemer leverancierskrediet krijgt, is vaak sterk afhankelijk van de omloopsnelheid van de voorraad. In de regel is 90 dagen wel het maximumaantal dagen dat een leverancier krediet wil verstrekken.

Er zijn twee soorten leverancierskrediet, te weten consumptief leverancierskrediet en productief leverancierskrediet. Consumptief leverancierskrediet is krediet dat een leverancier verleent aan een consument. Productief leverancierskrediet wordt verleend door een bedrijf aan een ander bedrijf. Klik hier voor meer informatie over leverancierskrediet.

Lease

Lease is een financieringsvorm waarbij de kredietverstrekker (lessor) een object in eigendom heeft en deze tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt aan de kredietnemer (lessee).

De lessee krijgt door de leasetransactie het recht om het object te gebruiken en betaalt hiervoor (vaak maandelijkse) leasetermijnen aan de lessor.

Het draait bij lease altijd om een object, welke aan een aantal voorwaarden moet voldoen om voor lease in aanmerking te komen. De looptijd en voorwaarden van een leasecontract verschillen per leasetransactie. De maximale looptijd van het leasecontract wordt vaak bepaald door de economische levensduur van het te leasen object.

Er zijn verschillende vormen van lease mogelijk. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen financial en operational lease. Bij financial lease is het juridische eigendom in handen van de lessor en het economisch eigendom bij de lessee. Het actief wordt in dit geval op de balans opgenomen. Bij operational lease behoudt de kredietverstrekker het juridisch eigendom. Klik hier voor meer informatie over lease en over de meer bijzondere varianten, zoals sale and lease back, cross border lease en full service lease.

Huurkoop

Huurkoop is een financieringsvariant, waarbij het geleende bedrag altijd gebonden is aan een vast object, bijvoorbeeld een auto of een machine. Ook de huurkoop van een onderneming behoort tot de mogelijkheden. Bij huurkoop wordt de koper (kredietnemer) pas eigenaar van het object als de laatste overeengekomen aflossingstermijn aan de verkoper (kredietgever) is voldaan. Voor betaling van de laatste aflossingstermijn heeft de koper het object wel al in gebruik genomen en is de koper dus eigenlijk een soort huurder van het betreffende object.

Er zijn verschillende varianten van huurkoop mogelijk. Klik hier voor meer informatie over huurkoop.