Bancaire financiering en starten

Dit betreft alle producten die u kunt afsluiten bij uw bank om uw financieringsbehoefte in te vullen. Het meest bekend zijn de banklening en het krediet in rekening courant. Daarnaast hebben banken nog veel andere producten die u hiermee kunt combineren, zoals een kredietverzekering, factoring en lease. Het voordeel van bancaire financiering in algemene zin, is dat u voor meerdere producten bij één partij terecht kunt en dat u door toepassing van verschillende producten maximale flexibiliteit kunt creëren.

Om het voor banken aantrekkelijker te maken om starters te financieren, zijn er speciale regelingen waarmee een bancaire financiering kan worden gecombineerd, zoals het borgstellingskrediet, de garantie ondernemingsfinanciering en de EIB lening. De meeste van deze regelingen kunnen direct door uw bank voor u worden aangevraagd. Vrijwel alle banken in Nederland hebben faciliteiten voor starters. Hierbij wordt vaak onderscheid gemaakt tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Banken vragen van u als ondernemer wel een minimale inleg van de totale financieringsbehoefte. Hierbij moet u denken aan 25%-35%.

Het nadeel van bancaire financiering is dat u moet voldoen aan de strenge voorwaarden die op dit moment worden gehanteerd. Hierdoor is het soms niet mogelijk of niet aantrekkelijk om de hele financieringsbehoefte door middel van bancaire financiering in te vullen.

Voor meer informatie over het onderwerp bancaire financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.