Crowdfunding en overname

Crowdfunding is een verzamelbegrip voor allerlei initiatieven waarbij een groep investeerders geld steekt (vaak een kleine hoeveelheid) in een bepaald (bedrijfs-)concept. Het is kort gezegd een financieringswijze waarbij ondernemers kapitaal kunnen verkrijgen via (online) platformen, zonder tussenkomst van financiële instellingen of investeringsmaatschappijen, vanuit een grote hoeveelheid investeerders. Crowdfunding bestaat al jaren en heeft door de opkomst van social media een grote vlucht genomen. Vraag en aanbod van kapitaal vinden elkaar op een makkelijke en transparante wijze.
Een ondernemer kan in verschillende vormen geld ophalen via crowdfunding. Naast donaties (geen tegenprestatie), sponsoring (kleine tegenprestatie) en voorverkoop (korting op product/dienst), komt het bij een bedrijfsovername meestal uit op een lening of het verstrekken van aandelen. Bij een lening betaalt u de aflossing van de lening tegen een bepaald rentepercentage, gedurende een vooropgestelde periode. Bij een aandelenvariant verkoopt u een deel van uw aandelen of geeft u nieuwe aandelen uit. Alle nieuwe aandeelhouders verzamelen zich bijvoorbeeld in een coöperatie en er wordt één persoon naar voren geschoven die de belangen behartigt van deze coöperatie.

Daar waar overname financiering bij een bank niet mogelijk is, kan crowdfunding een goed toepasbaar alternatief zijn om (een deel van) de financieringsbehoefte in te vullen. Het nadeel van crowdfunding is dat je als ondernemer altijd persoonlijk aansprakelijk bent voor het bedrag dat je leent. Voor crowdfunding houden we richtinggevend een maximaal aan te vragen bedrag aan van €500.000. Hierdoor is het een vorm van financiering die lang niet voor iedereen toereikend is, maar tegelijkertijd is het wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren.
Voor meer informatie over het onderwerp crowdfunding en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.