Krediet Unies en investeren

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen aan de eigen leden. Kredietgevende leden kunnen daarbij fungeren als coach naar kredietnemende leden. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is veelal op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt in veel gevallen ten goede aan de leden.

Krediet unies proberen hun risico te beperken door het aanbieden van begeleiding en coaching aan de kredietnemer. Dit kan als voordeel hebben dat kredietgevers eerder geneigd zullen zijn een investeringsfinanciering te verstrekken. Banken komen aan deze extra begeleiding vaak niet toe. De inschatting van de ondernemerskwaliteiten, het plan en de terugverdiencapaciteit van de onderneming zijn hierbij van belang. Dit is niet anders dan bij de andere financieringsvormen.

Krediet Unies zijn veelal regionaal en maken hun opmars in aantallen. De meeste Krediet unies bieden hun leden leningen aan tussen de € 50.000 en € 250.000. De hoogte van het krediet is lang niet voor iedereen toereikend bij overnamefinancieringen, maar het is wel een financieringsvorm die zich goed laat combineren met andere financieringsvormen.

Voor meer informatie over het onderwerp Krediet unies en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.