Extra financiële ruimte en investeren

Er zijn ook andere manieren om investeringen in vaste activa te financieren. Hierbij moet u denken aan het niet direct zelf kopen van de activa, zoals bij lease of huurkoop het geval is.

Lease
Lease is een financieringsvorm waarbij de kredietverstrekker (lessor) een object in eigendom heeft en deze tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt aan de kredietnemer (lessee).
De lessee krijgt door de leasetransactie het recht om het object te gebruiken en betaalt hiervoor (vaak maandelijkse) leasetermijnen aan de lessor.

Het draait bij lease altijd om een object, welke aan een aantal voorwaarden moet voldoen om voor lease in aanmerking te komen. De looptijd en voorwaarden van een leasecontract verschillen per leasetransactie. De maximale looptijd van het leasecontract wordt vaak bepaald door de economische levensduur van het te leasen object.

Er zijn verschillende vormen van lease mogelijk. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen financial en operational lease. Bij financial lease is het juridische eigendom in handen van de lessor en het economisch eigendom bij de lessee. Het actief wordt in dit geval op de balans opgenomen. Bij operational lease behoudt de kredietverstrekker het juridisch eigendom. Klik hier voor meer informatie over lease en over de meer bijzondere varianten, zoals sale and lease back, cross border lease en full service lease.

Huurkoop
Huurkoop is een financieringsvariant, waarbij het geleende bedrag altijd gebonden is aan een vast object, bijvoorbeeld een auto of een machine. Ook de huurkoop van een onderneming behoort tot de mogelijkheden. Bij huurkoop wordt de koper (kredietnemer) pas eigenaar van het object als de laatste overeengekomen aflossingstermijn aan de verkoper (kredietgever) is voldaan. Voor betaling van de laatste aflossingstermijn heeft de koper het object wel al in gebruik genomen en is de koper dus eigenlijk een soort huurder van het betreffende object.

Er zijn verschillende varianten van huurkoop mogelijk. Klik hier voor meer informatie over huurkoop.