Bancaire financiering en investeren

Dit betreft alle producten die u kunt afsluiten bij uw bank om uw financieringsbehoefte in te vullen. Het meest bekend zijn de banklening en het krediet in rekening courant. Daarnaast hebben banken nog veel andere producten die u hiermee kunt combineren, zoals een kredietverzekering, factoring en lease. Het voordeel van bancaire financiering in algemene zin, is dat u voor meerdere producten bij één partij terecht kunt en dat u door toepassing van verschillende producten maximale flexibiliteit kunt creëren. Zeker bij investeringen in vaste activa zal gezocht moeten worden naar een financieringsproduct dat een looptijd heeft die in verhouding is met de aflossingscapaciteit van de investering. In veel gevallen dient het actief dat wordt aangeschaft als onderpand voor de gevraagde financiering. Echter zullen banken vaak minder (50%) dekkingswaarde toekennen aan een dergelijk actief dan een echte objectfinancier, zoals bijvoorbeeld een leasemaatschappij.

Het nadeel van bancaire financiering is dat u moet voldoen aan de strenge voorwaarden die op dit moment worden gehanteerd. Hierdoor is het soms niet mogelijk of niet aantrekkelijk om de hele financieringsbehoefte door middel van bancaire financiering in te vullen.

Voor meer informatie over het onderwerp bancaire financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.