Investeerders en innovatie

Onderscheid kan worden gemaakt in formele en informele investeerders. Formele investeerders zijn partijen die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van risicodragend kapitaal. Deze categorie behelst zowel de formele, landelijke opererende investeringsmaatschappijen als de regionale participatiemaatschappijen, enkele beursgenoteerde beleggingsinstellingen als informele durfkapitaalverschaffers (business angels en informal investors)

Informele investeerders zijn met name familie, vrienden en bekenden van de ondernemer. Zij financieren meestal in de beginfase. Doorgaans gaan de bedragen de € 30.000 niet te boven. Tenslotte kan nog gedacht worden aan werknemersparticipaties, welk eigenlijk tussen de informele en formele investeerders in zitten. Ook hier zijn de bedragen per werknemer vaak niet groot, maar kan de omvang van de totale financiering door het aantal werknemers wel oplopen.

Investeerders worden vooral vaak ingezet bij innoverende bedrijven in de ontwikkelfase, startfase of bij snelle groeiers. Deze ondernemingen hebben relatief weinig zekerheden beschikbaar om als dekking af te geven en moeten de verwachtingen (deels) nog waar maken. Hierdoor lopen investeerders een groter risico en vragen hiervoor ook een hoger rendement.

Niet alle investeerders passen bij u, uw bedrijf en uw innovatie. Ze stellen eigen eisen en voorwaarden en hebben vaak een specifieke interesse. U moet daar rekening mee houden bij de keuze voor een financier. Een investeerder gaat alleen met u in zee als hij iets ziet in uw plannen. U dient zich te realiseren dat verschillende financiers ook een verschillende rol willen spelen. Ze willen helpen met de uitvoering of juist nadrukkelijk op de achtergrond blijven. Een goede klik met een financier is belangrijk. Het werk begint pas echt nadat overeenstemming is bereikt. Vanaf dat moment deelt u het belang om van de innovatie een succes te maken.

Voor meer informatie over het onderwerp investeerders en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.