Innovatiefinanciering

Innovatie, het succesvol vernieuwen van de bedrijfsvoering, is algemeen erkend als de drijvende kracht van economische en maatschappelijke groei. Het zijn de verbeterde producten, diensten en processen die meerwaarde geven aan onze economie en ons in staat stellen onze levensstandaard te verbeteren.

U staat voor een uitdaging! U heeft een gouden idee en u gelooft in de realisatie daarvan, maar u moet uw idee nog verder uitwerken en vermarkten. U kunt hierdoor niet anders dan laten zien wat u gaat verwachten, wat u denkt te gaan realiseren. Dit is voor veel financiers heel erg lastig. Financiers zoeken immers zekerheid dat deze verwachtingen ook uit gaan komen. Gelukkig bent u niet de enige die tegen dit probleem aanloopt en zijn er voor dergelijke innovatietrajecten speciale financieringsproducten ontwikkeld.

Het effect van innovatie op uw financieringsbehoefte

Het financieren van een innovatieproject is vaak een uitdaging. Bij elk bedrijf en elke innovatie past een andere financieringsvorm. Voor welke financiering u in aanmerking komt, hangt af van de fase van uw innovatietraject. Ook de levensfase van uw bedrijf speelt een belangrijke rol.

Innovatiefinanciering heeft vaak een hoog risicoprofiel. De behoefte aan kapitaal voor innoverende bedrijven is vaak groot, terwijl de beschikbaarheid ervan laag is. Financiers zijn over het algemeen terughoudend indien er nog geen of nauwelijks kasstromen zijn. Ook op het gebied van zekerheden kan een financier tijdens de ontwikkelingsfase doorgaans onvoldoende worden aangeboden. Daarnaast zijn alle risico’s vaak niet even goed in te schatten en te beheersen. Tenslotte zijn de exit mogelijkheden vaak onzeker.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen om uw innovatie te financieren, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.