Investeerders en herfinancieren

Onderscheid kan worden gemaakt in formele en informele investeerders. Formele investeerders zijn partijen die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van risicodragend kapitaal. Deze categorie behelst zowel de formele, landelijke opererende investeringsmaatschappijen als de regionale participatiemaatschappijen, enkele beursgenoteerde beleggingsinstellingen als informele durfkapitaalverschaffers (business angels en informal investors)

Informele investeerders zijn met name familie, vrienden en bekenden van de ondernemer. Zij financieren meestal in de beginfase. Doorgaans gaan de bedragen de € 30.000 niet te boven. Tenslotte kan nog gedacht worden aan werknemersparticipaties, welk eigenlijk tussen de informele en formele investeerders in zitten. Ook hier zijn de bedragen per werknemer vaak niet groot, maar kan de omvang van de totale financiering door het aantal werknemers wel oplopen.

Investeerders worden vooral vaak ingezet bij bedrijven in de ontwikkelfase, startfase of bij snelle groeiers. Deze hebben relatief weinig zekerheden beschikbaar om als dekking af te geven en moeten de verwachtingen (deels) nog waar maken. Hierdoor lopen investeerders een groter risico en vragen hiervoor ook een hoger rendement. Vanwege dit hogere rendement zullen financieringen bij investeerders eerder worden geherfinancierd dan dat investeerders onderdeel uitmaken van een herfinancieringsplan.

Voor meer informatie over het onderwerp investeerders en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.