Herfinanciering

Herfinanciering is eigenlijk het optimaliseren van de lopende financieringsstructuur, want waarom zou u wijzigen wanneer u er niet beter van kunt worden? Herfinanciering kan bijvoorbeeld interessant zijn in een situatie met veel verschillende schuldeisers, of in een situatie waarbij er aan uw lopende verplichtingen zware voorwaarden verbonden zijn, zoals een hoge rente of een korte looptijd. Bij herfinanciering wordt een nieuwe financiering afgesloten waarmee de andere schulden in een keer afbetaald worden. Alertheid is wel altijd geboden of er aan de bestaande financiers geen torenhoge boeterentes verschuldigd zijn.

Het effect van herfinanciering op uw financieringsbehoefte

Herfinanciering kan interessant zijn, indien voor de nieuwe financiering gunstiger voorwaarden afgesproken kunnen worden dan dat er op de oude financiering van toepassing waren. Verbeteringen zijn bijvoorbeeld mogelijk voor wat betreft rentetarieven, aflossingsbedragen, zekerheden en aansprakelijkheden. Een ander voordeel zou kunnen zijn dat er als gevolg van herfinanciering een beter overzicht ontstaat, indien het aantal financiers gereduceerd kan worden.
Als u de bestaande leningen herfinanciert, zonder dat er sprake is van uitbreiding van het financieringsbedrag, heeft dat op zich vaak geen groot effect op uw onderneming. Belangrijkste reden is over het algemeen zorgdragen voor een grotere flexibiliteit, aansluiting bij de organisatie op dat moment en/of verlaging van de financieringslasten. Deze financieringsbehoefte kan op verschillende manieren worden ingevuld. De mogelijkheden die u hierbij heeft, zijn in veel gevallen volledig afhankelijk van de omvang van uw bedrijf, de huidige financiering en de beschikbare zekerheden.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen om uw herfinanciering te realiseren, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.