Bancaire financiering en groei

Dit betreft alle producten die u kunt afsluiten bij uw bank om uw financieringsbehoefte in te vullen. Het meest bekend zijn de banklening en het krediet in rekening courant. Daarnaast hebben banken nog veel andere producten die u hiermee kunt combineren, zoals een kredietverzekering, factoring en lease. Het voordeel van bancaire financiering in algemene zin, is dat u voor meerdere producten bij één partij terecht kunt en dat u door toepassing van verschillende producten maximale flexibiliteit kunt creëren. Zeker groeiende bedrijven hebben vaak moeite om de bank ter dekking van de financieringsvraag voldoende zekerheden te bieden. Om dit probleem te ondervangen zijn er speciale regelingen waarmee een bancaire financiering kan worden gecombineerd, zoals de groeifaciliteit, groei en innovatielening of het borgstellingskrediet. De meeste van deze regelingen zijn speciaal voor het MKB ontwikkeld en kunnen direct door uw bank voor u worden aangevraagd.

Het nadeel van bancaire financiering is dat u moet voldoen aan de strenge voorwaarden die op dit moment worden gehanteerd. Hierdoor is het soms niet mogelijk of niet aantrekkelijk om de hele financieringsbehoefte door middel van bancaire financiering in te vullen.

Voor meer informatie over het onderwerp bancaire financiering en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.