Groeifinanciering

Met groeikapitaal is het mogelijk om uw bedrijf naar een volgende ondernemingsfase te brengen. Groeikapitaal kan onder meer gebruikt worden voor het aannemen van meer personeel, voor extra marketingactiviteiten, voor het optimaliseren van uw productieproces of voor uw eerste stappen naar het buitenland. U bent bezig met het werven van nieuwe klanten, het starten van nieuwe activiteiten of het bewerken van nieuwe markten. U doet duidelijk iets beter ten opzichte van uw concurrenten, danwel het lukt u goed om de concurrentie voor te blijven.
Groei geeft ook uitdagingen, zoals de financiering van de groei. Om voor u een passende financiering te regelen, zult u gevraagd worden om in te schatten hoe hard u gaat groeien en wanneer. U wilt hierbij niet te voorzichtig zijn en daardoor snel weer uitbreiding aan moeten vragen, maar u wilt ook niet te optimistisch zijn en de aflossings- en renteverplichting van de nieuwe financiering niet of maar net aan kunnen dragen.

Het effect van groei op uw financieringsbehoefte

Groei heeft niet alleen een omzet verhogend effect, maar de meeste ondernemers voelen dit ook in hun werkkapitaal. Groei moet gefinancierd worden. Dit houdt in dat om groei te realiseren eerst extra uitgaven nodig zijn. Zo zult u meer moeten inkopen, eerst moeten investeren of heeft u extra personeel nodig om de klanten van dienst te kunnen zijn. In deze gevallen maakt u al kosten voordat het u extra inkomsten oplevert. De financiering hiervan gaat als vaak eerste ten koste van de vrije ruimte op uw rekening courant en daarna rekken veel bedrijven hun betaaltermijn bij hun eigen crediteuren op. Als de groei structureel is of als u door blijft groeien is op een goed moment extra financiering nodig om de ‘voorfinanciering’ van de groei op te vangen. Deze financieringsbehoefte kan op verschillende manieren worden ingevuld.

Wilt u meer informatie over de verschillende manieren om uw groei te gaan financieren, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.