Krediet Unies en extra ruimte

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen aan de eigen leden. Kredietgevende leden kunnen daarbij fungeren als coach naar kredietnemende leden. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is veelal op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt in veel gevallen ten goede aan de leden.

Krediet unies proberen hun risico te beperken door de begeleiding van de kredietnemer. Dit heeft als voordeel dat ze eerder geneigd zullen zijn een financiering te verstrekken met een wat hoger risico. Toch zie je in de voorwaarden van veel Krediet unies staan dat starters (nog) niet in aanmerking komen voor financiering.

 

Krediet Unies zijn veelal regionaal en maken hun opmars in aantallen. De meeste Krediet unies bieden hun leden leningen aan tussen de € 50.000 en € 250.000. De hoogte van het krediet is lang niet voor iedereen toereikend, maar het is wel een financieringsvorm die zich laat combineren met andere financieringen wanneer deze financiering van starters in haar voorwaarden toelaat.

Voor meer informatie over het onderwerp Krediet unies en de voor- en nadelen van deze financieringsvorm, klik hier.