Extra financiële ruimte

Ieder bedrijf heeft weleens te maken met (tijdelijke) liquiditeitskrapte of behoefte aan extra financiële ruimte. Vaak heeft dit te maken met klanten die niet op de verwachte momenten betalen. Als dan ook de leveranciers sneller aan de bel trekken, is er snel sprake van een gat.

Ook een succesvolle onderneming kan in situaties verkeren waarin behoefte is aan extra kapitaal. Ervaart u op dit moment krapte op uw rekening courant of heeft u moeite om aan uw huidige financiële verplichtingen te voldoen? Dan zijn er diverse mogelijkheden die u op korte termijn extra ruimte kunnen geven.

Ieder bedrijf heeft weleens te maken met (tijdelijke) liquiditeitskrapte of behoefte aan extra financiële ruimte. Vaak heeft dit te maken met klanten die niet op de verwachte momenten betalen. Als dan ook de leveranciers sneller aan de bel trekken, is er snel sprake van een gat.

Ook een succesvolle onderneming kan in situaties verkeren waarin behoefte is aan extra kapitaal. Ervaart u op dit moment krapte op uw rekening courant of heeft u moeite om aan uw huidige financiële verplichtingen te voldoen? Dan zijn er diverse mogelijkheden die u op korte termijn extra ruimte kunnen geven.

Het effect van extra financiële ruimte

Krapte in de financiën geeft over het algemeen veel zorgen en dat leidt ontzettend de aandacht af van de zaken waar het in de onderneming echt om draait. Vaak hoeft het extra bedrag niet enorm hoog te zijn om uw aandacht op uw bedrijfsvoering te kunnen richten. Toch is het verkrijgen van extra ruimte niet altijd even eenvoudig, want een financier wil wel weten dat de behoefte aan extra ruimte van tijdelijke aard is. Er is dus evengoed een financieringsplan en onderbouwing nodig. Om de behoefte van het werkkapitaal in beeld te brengen is een goede liquiditeitsbegroting van groot belang.

Let u er bij uw kasstroomoverzicht op dat de aanvullende financiering ook extra aflossingen en renteverplichtingen met zich meebrengt. Als dit lastig is terug te verdienen, is het verstandiger om eerst nog eens goed naar de eigen organisatie te kijken. Door de dagelijkse hectiek ontstaan er wel eens momenten dat er snel beslissingen moeten worden genomen die invloed kunnen hebben op de financieringsstructuur van uw onderneming.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen om uw extra financiële ruimte aan te vragen, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.