Wat te doen bij intensief/bijzonder beheer?

Uw bank houdt u altijd goed in de gaten. Ze ontvangen periodiek uw cijfers en kijken daarnaast naar uw betalingsgedrag. Bij dat laatste wordt gelet op uw rekening courant saldo, storneren van betalingen in verband met onvoldoende incasso, overstanden en tijdigheid van betalen. Wanneer de bank zich zorgen maakt over u en twijfelt of u ook in de toekomst aan uw betalingsverplichtingen kunt blijven voldoen, hebben zij de mogelijkheid om hun afdeling bijzonder of intensief beheer in te schakelen. Het is dus niet zo dat u pas bij bijzonder of intensief beheer komt wanneer u de rente en aflossing aan de bank niet meer kunt betalen.

Het doel van bijzonder/intensief beheer is het verkrijgen van zekerheden over de kredietwaardigheid van uw bedrijf. De twijfel of u wel aan uw betalingsverplichting kunt voldoen, vergroot voor de bank het risico dat zij lopen op de afgegeven financiering. Ze gaan daarom kijken op welke wijze het uitstaande saldo zou kunnen worden geïncasseerd, welke aanvullende zekerheden u nog zou kunnen verstrekken en of de rente die u op dit moment betaalt in lijn is met het risicoprofiel van uw onderneming.

De insteek van de afdeling bijzonder/intensief beheer is tweeledig. Ze kunnen u helpen en begeleiden bij de veranderingen die nodig zijn om weer ‘financieel gezond’ te worden. Als de juiste stappen worden genomen en zij hebben vertrouwen in u als ondernemer en in uw onderneming zelf, dan hebben zij veel mogelijkheden, zoals herfinanciering, extra financiering, uitstel van aflossing, spreiding van aflossing, tijdelijke verhogingen van de rekening courant etc. Wanneer het vertrouwen ontbreekt of de situatie bij binnenkomst door de bank niet als haalbaar wordt ingeschat, dan is dit ook de afdeling die een faillissement kan voorbereiden en inzetten.
U zult er natuurlijk alles aan willen doen om een doemscenario als faillissement te voorkomen. We raden u daarom aan de gesprekken met de bank altijd open aan te gaan. De bank zal daarbij extra informatie bij u opvragen, zoals rapportages, begrotingen, cashflowplanningen en onderbouwingen van uw verwachtingen. Dit soort trajecten zijn zeker in het begin heel intensief. Uw bedrijf vraagt om extra aandacht en sturing en tegelijk moet u bezig zijn met getallen en deze goed onderbouwen. We raden u daarom aan om een partij in de arm te nemen die vaker met bijzonder beheer aan tafel zit, die begrijpt wat ze willen ontvangen en die snel uw bedrijf kan analyseren en doorgronden. Hierbij kunt u denken aan een afdeling corporate finance van uw accountantskantoor of zelfstandig gevestigde corporate finance adviseurs of financieringsexperts. Dit kost natuurlijk wel weer geld, maar zorgt er ook voor dat u veel sneller weer met uw eigen business bezig kunt zijn.

Uw bank heeft ook als mogelijkheid om van u te verlangen dat u een externe partij inhuurt om uw bedrijf door te lichten. Uiteraard op uw eigen kosten. Over het algemeen wordt door hen gekeken naar de strategie, de strategische mogelijkheden en de verdiencapaciteit van de onderneming gegeven de huidige strategische koers. Ook de mogelijkheden van kostenverlaging worden geanalyseerd. Uiteindelijk geven ze een beeld van de verdiencapaciteit van uw onderneming, de financieringsstructuur die daar het best bij past en wat de bank zou kunnen doen om de huidige financieringsstructuur aan te passen om dit te realiseren.

Uiteindelijk zult u met de afdeling bijzonder/intensief beheer afspraken moeten maken. Deze afspraken zullen periodiek worden gemonitord. Het duurt dan ook wel even voor u weer bij uw eigen accountmanager terug bent.

Als eerste raden wij u aan om proactief te zijn en de bank inzicht te verschaffen in uw cijfers, lopende en aankomende opdrachten. Ook als het traject loopt, is het verstandig om zelf open te blijven communiceren en tijdig te informeren. Ook als het tegen zit. Denkt u er hierbij om dat gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd of bevestig de gemaakte afspraken zelf nog eens schriftelijk. Als tweede raden wij u aan om altijd realistisch te blijven en daarbij enige voorzichtigheid te hanteren.