Brengt de zaak verder

Financiering van Startups

Het kost veel geld om nieuwe ideeën op de markt te brengen. Geld dat je vaak niet zelf op de bank hebt staan. Toch zijn er tal van mogelijkheden om de financiering voor jouw droomproject sluitend te krijgen. Door internet is het veel sneller èn goedkoper geworden om een onderneming te starten. Hierdoor is ook het aantal startups veel hoger geworden. De manier van financieren van een onderneming is daardoor ook veranderd.

Voorheen werd er eerst veel geld opgehaald bij venture capital (al dan niet in combinatie met informal investors) om een bedrijf te starten, waarna het product/ dienst gebouwd werd en de verkopen konden beginnen. Nu is het vooral de eigen inbreng van 50.000 tot 100.000 Euro die de start moet financieren. In deze aanvangsfase wordt het product/ dienst gebouwd. Bij deze fase kunnen accelerators and incubators soms helpen, maar beslist niet in alle gevallen.

Het financieringslandschap wordt met enige regelmaat beschreven als een oerwoud voor ondernemers. Niet alleen vanwege de regels, voorwaarden, stroperigheid en bureaucratie, ook vanwege het grote aanbod. En zeker voor startups (in de regel bedrijven in de eerste drie jaar na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel) kan dit problemen opleveren. En dit is zonde, want juist voor deze beginnende ondernemers zijn alle extra financieringsmogelijkheden erg welkom.

Als je onderscheid maakt tussen verschillende financieringsvormen voor startups begin je simpelweg met twee categorieën. Enerzijds zijn er startups die financiering zoeken voor het opzetten en uitvoeren van hun bedrijfsvoering, anderzijds zoeken startups extra financiering voor het ontwikkelen van hun (tech)innovaties. En hoewel ondernemers vaak denken dat voor beide activiteiten dezelfde financieringsmogelijkheden zijn, is niets minder waar.

Bij een benodigde financiering voor de bedrijfsvoering kom je al snel uit bij bankkrediet, micro-krediet of crowdfunding. Als bedrijven besluiten om krediet aan te vragen is het verstandig om eerst aanspraak te doen op ‘Borgstelling MKB Kredieten’ (BMKB). Via deze BMKB staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel borg voor het bedrijf dat de lening wil afsluiten. Dit kan helpen als het bedrijf de bank of Qredits niet genoeg zekerheid kan bieden in bijvoorbeeld de vorm van een onderpand zoals gebouwen of machines. De BMKB borgstellingsregeling is bedoeld voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. De bank vraagt overigens de BMKB aan, dit doet het mkb of startup niet zelf.

Innovatieve bedrijven kunnen naast bedrijfsfinanciering ook aanspraak maken op projectfinanciering. Deze financiering kan in de vorm van subsidies, fiscale voordelen of kredieten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de WBSO-startersfaciliteit, de Vroegefasefinanciering (VFF), Innovatiekrediet van het Innovatiefonds mkb+ of de MIT-regeling.

Een partij die de bedrijfsfinanciering kan verzorgen zal alleen geïnteresseerd zijn om jouw startup te financieren als hij of zij het idee heeft er meer mee te kunnen verdienen dan wanneer ze hun geld op een renterekening zetten. In dat laatste geval is hun risico beperkt maar het rendement ook. Het is heel belangrijk om te beseffen dat er verschillende soorten van partijen zijn die een bedrijfsfinanciering kunnen verzorgen. Ze hebben allemaal hun eigen kenmerken en het is de kunst om een financier te vinden die het best bij jouw ideeën past. Anders steek je misschien heel veel tijd in gesprekken waarvan je op voorhand kon weten dat ze niets zullen opleveren.

Vanzelfsprekend is met dit overzicht het scala aan financieringsmogelijkheden en voordelen voor startups nog lang niet compleet. Ben je benieuwd welke financieringsmogelijkheden bij jouw organisatie en financieringsvraag passen, neem dan contact met ons op.

DEEL DIT BERICHT