Search

Brengt de zaak verder

Extra funding mogelijk voor snelle groeiers!

Het ministerie van Economische Zaken en het Europees Investeringsfonds zetten een nieuw fonds op van €100 mln voor snelgroeiende bedrijven. De twee publieke financiers hopen dat private partijen de pot aanvullen tot €200 mln.

De financiering is bedoeld voor startende bedrijven en zogeheten scale-ups. Dit zijn ondernemingen die gedurende drie jaar 20% in omzet of personeel groeien en deze periode zijn gestart met minstens tien werknemers. Beide groepen hebben volgens EZ vaak moeite om voldoende financiering uit de markt te halen. Start-ups en scale-ups zijn veelal afhankelijk van risicokapitaal van externe investeerders’. Het ‘co-investeringsfonds voor scale-ups’ moet het ophalen van financiering gemakkelijker maken.’

Aan wat voor eisen de bedrijven precies moeten voldoen, is nog niet helemaal duidelijk. Het fonds, dat bij het nieuwe ondernemersloket Invest-NL wordt ondergebracht, gaat pas van start als ook private investeerders geld hebben ingelegd. Van de €100 mln in het fonds is €50 mln afkomstig van Economische Zaken. De andere helft komt uit het Europese Fonds voor Strategische Investeringen, dat in 2015 is opgezet door de Europese Commissie en wordt beheerd door de Europese Investeringsbank.

In tegenstelling tot een start-up, hebben zogenoemde ‘scale-ups’ een product of dienst dat al ontwikkeld is. Ondernemers zijn in deze fase vooral op zoek naar geld om de verkoop en export uit te breiden. Dit betekent vaak dat de organisatie drastisch moet veranderen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van bedrijven die snel willen groeien, spaak loopt. Juist in de groeifase blijven veel bedrijven steken. Zo slaagt slechts een op de twintig bedrijven om uit te groeien tot een scale-up. Durfinvesteerders die al eerder in een veelbelovend bedrijf zijn gestapt, kunnen vaak maar tot een bepaald bedrag investeren en haken daardoor in de groeifase af.

Heeft u ook groeiplannen met uw bedrijf en wilt u meer weten hoe deze regeling voor uw bedrijf zou kunnen worden ingevuld, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.

DEEL DIT BERICHT