Search

Brengt de zaak verder

Het elektronisch indienen van je Financieringsaanvraag

Banken verstrekken nog maar mondjesmaat financieringen. Het is een veelgehoorde opmerkingen in de MKB-praktijk, al blijkt dit volgens de financiële instellingen zelf toch iets genuanceerder te liggen. Zij zeggen dat er met een goed plan en voldoende eigen vermogen veel mogelijk is.

Iedere bank heeft duidelijk omschreven welke stappen je moet doorlopen om financiering aan te vragen. Voor bestaande klanten van een bank is het over het algemeen zo dat zij hun contactpersoon bij de bank hiervoor kunnen benaderen en in een eerste gesprek kunnen afspreken wat de vervolgstappen zijn. Als nieuwe klant moet je vaak eerst een aanvraagformulier invullen. Het proces van aanvragen verschilt echter per bank.

Je kunt je kredietaanvraag bij de meeste banken online in gang zetten. Handig, want zo kun je de aanvraag doen wanneer het jou uitkomt en zie je meteen wat de bank van jou nodig heeft. Afhankelijk van de aanvraag volgt meestal een (telefonisch) gesprek, waarin een accountmanager of contactpersoon kijkt of er voldoende aanknopingspunten zijn om de aanvraag succesvol te kunnen doorlopen. Soms moet je aanvullende stukken aanleveren of langskomen om je plannen te presenteren.

Wil je een krediet of lening aanvragen dan zal de bank om de financiële gegevens van je bedrijf vragen. Veel ondernemers leveren financiële cijfers aan via hun boekhouder of accountant, die gebruikt maakt van een eigen koppeling met SBR. U kunt echter ook zelf uw financiële gegevens aanleveren via het online portaal SBR Direct. Het aanleveren van de gegevens gebeurt dan op basis van Standard Business Reporting (SBR). Dit is een standaard rapportagemethode voor de bedrijfsadministratie. SBR is bedoeld om ondernemers werk uit handen te nemen bij rapportages aan de overheid en banken. Door uit te gaan van een elektronische standaard rapportage kunnen gegevens efficiënt worden hergebruikt. Aanleveren via SBR biedt een aantal voordelen, zoals tijdwinst, omdat door de bank gegevens maar één keer hoeven in te worden gevoerd. Maar ook beter inzicht in de bedrijfsvoering door benchmark informatie en een meer passende kredietofferte op maat, omdat de bank beter inzicht heeft. Dus mag je als ondernemer ook een snellere reactie van de bank verwachten bij een kredietaanvraag.

Een goede voorbereiding is erg belangrijk om een succesvolle financieringsaanvraag in te dienen. Je moet aan kunnen geven waarvoor je de financiering nodig hebt en wat de financiële consequenties van je investering zijn. Afhankelijk van de keuze van de bank zal direct een beoordeling plaatsvinden of vindt er eerst nog een financieringsgesprek plaats. Je bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en de bank zal een toetsing doen bij het Bureau Krediet Registratie.

Je ontvangt van je bank een ontvangstbericht met eventueel de toezegging dat er binnen enkele dagen contact wordt opgenomen voor een afspraak. Wanneer de bank met je in gesprek wil, zal zij je op korte termijn na indiening van de online-aanvraag uitnodigen. In dit gesprek zal je onder andere gevraagd worden om een toelichting te geven over je plannen. Vervolgens krijg je binnen twee tot vier weken na indiening van je aanvraag duidelijkheid en worden, bij een positief besluit, de noodzakelijke akten getekend en de financiering uitgeboekt.

Het aantrekken van een financiering is in de afgelopen jaren een vak geworden. Waar tot voor enkele jaren geleden de criteria vertrouwen en relatie tussen de klant en de bank belangrijke aspecten waren bij het beoordelen van een kredietaanvraag staan tegenwoordig risicobeheersing en voorspelbaarheid van prognoses centraal. De relatie tussen een bedrijf en haar bank is veel zakelijker geworden, zeker vanaf de kant van de bank. Dit vereist van de onderneming dat ook zij de bank benadert als een professionele zakenpartner. Al direct vanaf het aangaan van de relatie, maar ook als je al jaren bij dezelfde instelling bankiert.

Wij hebben, vanuit onze verschillende professies en achtergronden ruime ervaring met allerlei verschillende financieringstrajecten, ook online!
 

DEEL DIT BERICHT