DOE DE FINANCIERINGSCHECK!

financieringscheckDe financiering van uw onderneming is een cruciaal onderdeel voor de bedrijfsvoering. Net als uw machines, wagenpark en medewerkers vraagt uw bedrijfsfinanciering om regelmatig onderhoud en aandacht. Wanneer heeft u uw financieringsstructuur en -condities voor het laatst onder de loep genomen?

Als ondernemer sluit u een financiering af op het moment dat daar behoefte aan bestaat. Voorwaarden en condities worden overeengekomen, de verkregen financiering wordt besteed en de ordner met de overeenkomsten verdwijnt in de kast. Om ervoor te zorgen dat uw zakelijke financiering aan blijft sluiten op uw plannen is het belangrijk de voorwaarden, condities en afspraken van de bestaande financiering(en) periodiek tegen het licht te houden.

Hiervoor heeft De Hooge Waerder Corporate Finance De Financieringscheck ontwikkeld.

Krediet vs Lening

Beschikt uw onderneming over relatief veel kredietruimte in rekening courant? Deze financieringsvorm is vaak relatief duur, omdat naast hogere rentes ook allerlei provisies verschuldigd zijn. Wellicht kan een (gedeeltelijke) omzetting in een lening interessant voor u zijn.

Zekerheden

Heeft u uw huidige financiering destijds alleen kunnen verkrijgen door het afgeven van maximale zekerheden aan uw financier? Wellicht kan de financier ook met minder zekerheden toe nu uw bedrijf weer een aantal jaren verder is en zich conform verwachtingen ontwikkelt.

Rentetarieven

Rente is een vergoeding voor het risico dat een financier loopt. Vaak is bij de verstrekking van een financiering het risicoprofiel hoger, bijvoorbeeld omdat verwachtingen nog uit moeten komen. Wellicht is uw financier bereid tot een tariefsverlaging, mits u daarvoor met een goede onderbouwing komt.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.

Het Team van De Hooge Waerder Corporate Finance

072 – 518 00 00