Zoek

Brengt de zaak verder

Blogs

TOA: Kredietfaciliteit voor ondernemers die willen doorstarten

De Nederlandse overheid heeft een nieuw financieringsinstrument aangekondigd. Het betreft het zogenaamde TOA-krediet, een kredietfaciliteit voor ondernemers die, met gebruikmaking van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), hun bedrijf willen doorstarten. TOA staat in dit geval voor Time-out arrangement. In het tweede kwartaal van 2021 wordt een toename verwacht van

Lees verder »

Vragen en antwoorden over zakelijk krediet en het Coronavirus

We merken dat veel ondernemers vragen hebben over het Coronavirus en de gevolgen daarvan voor hun onderneming. Voorzie je problemen in je financiële situatie of heb je vragen over jouw zakelijke financiering? Wij denken graag met je mee over een passende oplossing. De impact van het Coronavirus op onze maatschappij

Lees verder »

Hoe maak ik een goede Liquiditeitsbegroting?

Met een liquiditeitsbegroting volg je het geld van je bedrijf. Je berekent hoeveel geld er op je bankrekening staat na inkomsten en uitgaven. Je hebt zo direct inzicht of er altijd genoeg geld is om je rekeningen te betalen. En ook of je in bepaalde maanden extra geld nodig hebt.

Lees verder »

BMKB-C Regeling en Crowdfunding

Crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl is als eerste Nederlandse crowdfunder geaccrediteerd voor de BMKB-C regeling. Het platform krijgt daarmee toegang tot overheidsgarantie bij de financiering van bedrijven die door de coronamaatregelen extra steun nodig hebben. Hierdoor wordt investeren met staatsgarantie ook mogelijk voor particuliere en zakelijke crowdfundinginvesteerders, naast de grote investeringspartijen die

Lees verder »

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95 procent

Lees verder »

Corona | Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan en vereenvoudigt de voorwaarden van BMKB en de GO Regeling. Financiering voor ondernemers via de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt opnieuw versoepeld. De looptijd van een krediet wordt verlengd tot

Lees verder »

Overzicht Financieringsmaatregelen Corona

Een kort en bondig overzicht van een aantal ingevoerde (tijdelijke) maatregelen in het financieringslandschap voor het Nederlandse MKB in tijden van Corona. Banken: uitstel op aflossen leningenEen aantal banken biedt regelingen om ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5

Lees verder »

De Corona-OverbruggingsLening (COL)

Vanaf eind april 2020 kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb ondernemingen een aanvraag doen voor een zogenaamde Corona-OverbruggingsLening (COL). Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met

Lees verder »

Wijzigingen Regelgeving GO Regeling

Met ingang van 17 maart 2020 heeft de Rijksoverheid de Regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) verruimd. Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO Regeling. Het garantieplafond van de GO is verhoogd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de

Lees verder »

Wijzigingen Regelgeving Staatsgarantie BMKB

In verband met de Coronacrisis heeft de Rijksoverheid (tijdelijk) een verruiming van de BMKB regeling ingevoerd. De regeling houdt kort gezegd in dat de overheid borg kan staan voor een onderneming die een financiering wenst te verkrijgen van één van de erkende Nederlandse financieringsinstellingen, waaronder Rabobank, ING en ABN Amro.

Lees verder »

Nieuwe gedragscode MKB-financiers voor non-bancaire instellingen

Stichting MKB Financiering (SMF) introduceert de Gedragscode MKB Financiers als uitgangspunt voor haar streven naar meer klantgerichte en passende financiering voor ondernemers. De Gedragscode wordt ingezet om de sector verder te professionaliseren en het vertrouwen van ondernemers in non-bancaire financiering te vergroten. De MKB-financieringsmarkt is de afgelopen jaren volop in

Lees verder »

MKB heeft moeite met aantrekken kapitaal

Maar liefst 28 procent van de Nederlandse MKB-ondernemers zegt momenteel moeite te ondervinden bij het aantrekken van kapitaal voor zijn of haar bedrijf. Daarbij zegt 48 procent dat deze financieringsperikelen een negatieve invloed hebben op het ondernemerschap. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van MKB-financieringsplatform October onder 1.059 Nederlandse

Lees verder »

Hoe maak je een goede prognose?

Het opstellen van een prognose is in de praktijk voor veel ondernemers een uitdaging. Met prognoses en begrotingen krijg je meer inzicht in je bedrijf en de toekomst. Dan weet je precies wat je wel en niet kunt doen op financieel gebied. Maar hoe doe je dat nu, goede prognoses

Lees verder »

Het elektronisch indienen van je Financieringsaanvraag

Banken verstrekken nog maar mondjesmaat financieringen. Het is een veelgehoorde opmerkingen in de MKB-praktijk, al blijkt dit volgens de financiële instellingen zelf toch iets genuanceerder te liggen. Zij zeggen dat er met een goed plan en voldoende eigen vermogen veel mogelijk is.

Lees verder »

Gedragscode Kleinzakelijke Financieringen

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf willen er bij een banklening op kunnen rekenen dat de bank een betrouwbare en voorspelbare partner is. Met name kleinere mkb’ers hebben behoefte aan duidelijkheid van de bank in alle fasen van de financiering: bij de oriëntatie, de aanvraag en tijdens de looptijd van

Lees verder »

Financiering van Startups

Het kost veel geld om nieuwe ideeën op de markt te brengen. Geld dat je vaak niet zelf op de bank hebt staan. Toch zijn er tal van mogelijkheden om de financiering voor jouw droomproject sluitend te krijgen. Door internet is het veel sneller èn goedkoper geworden om een onderneming

Lees verder »