Artikelen door admin

Gedragscode Kleinzakelijke Financieringen

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf willen er bij een banklening op kunnen rekenen dat de bank een betrouwbare en voorspelbare partner is. Met name kleinere mkb’ers hebben behoefte aan duidelijkheid van de bank in alle fasen van de financiering: bij de oriëntatie, de aanvraag en tijdens de looptijd van de lening. Banken hebben daarom […]

Waarom moet ik in privé borg staan voor de financiering van mijn bedrijf?

Bij het financieren van zakelijke activiteiten van een Besloten Vennootschap komt het vaak voor dat door de financier, meestal een bank, aan de ondernemer in privé wordt gevraagd mee te tekenen voor een zakelijke financiering. Een persoonlijke borgstelling, af te geven door de ondernemer, is  vaak het sluitstuk van een financieringsofferte. Bijna altijd zijn dan […]

Wat is het verschil tussen een hypothecaire lening en een hypotheek?

In het algemeen spraakgebruik worden beide begrippen vaak door elkaar gebruikt. Wanneer men een onroerende zaak wil aankopen, zoals een bedrijfspand of een woonhuis en de financiering hiervan ter sprake komt, spreekt men over het algemeen van het hebben van een hypotheek. Wanneer we echter de exacte betekenis van het woord hypotheek nader bestuderen dan […]

Financiering van Startups

Het kost veel geld om nieuwe ideeën op de markt te brengen. Geld dat je vaak niet zelf op de bank hebt staan. Toch zijn er tal van mogelijkheden om de financiering voor jouw droomproject sluitend te krijgen. Door internet is het veel sneller èn goedkoper geworden om een onderneming te starten. Hierdoor is ook […]

Waarom is het periodiek opstellen van een liquiditeitsbegroting zo belangrijk?

We krijgen vaak de opmerking van ondernemers dat het opstellen van een liquiditeitsbegroting een complexe en dure exercitie kan zijn. Wat heeft u er eigenlijk aan? Een liquiditeitsplanning kan gelden als controlemiddel in een onderneming. Het is een inschatting van de te verwachten cashflow, oftewel de inkomende en uitgaande geldstromen in een bedrijf. Door deze […]

Extra funding mogelijk voor snelle groeiers!

Het ministerie van Economische Zaken en het Europees Investeringsfonds zetten een nieuw fonds op van €100 mln voor snelgroeiende bedrijven. De twee publieke financiers hopen dat private partijen de pot aanvullen tot €200 mln.

Voorschriften crowdfunding aangescherpt

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft besloten de huidige voorschriften voor crowdfundingplatformen aan te scherpen. Dit naar aanleiding van een onderzoek door de AFM waaruit diverse risico’s naar voren komen. Met de aanscherping van de voorschriften wil men de risico’s beperken.