Inhoud Ondernemingsplan

Vaak krijgen wij de vraag wat een financier minimaal aan informatie wenst te zien in een Ondernemingsplan ten behoeve van de start of uitbreiding van een bedrijf. Een dergelijk plan is natuurlijk maatwerk en afhankelijk van de branche waarin de onderneming actief is. Maar in algemene zin kan gedacht worden aan de volgende hoofdstukindeling

• Inleiding

• De ondernemer(s) (CV)
o Persoonlijke gegevens / gezinssituatie
o Werkervaring – opleiding, nevenactiviteiten
o Kwaliteiten en motivatie

• De onderneming
o Historie (bestaande onderneming(en) en bestaand concept) voor zo ver van toepassing
o Motivatie waarom nieuwe onderneming / activiteit dan wel waarom start onderneming?
o Structuur/organogram (juridisch) en motivatie rechtsvorm
o Beschrijving:
 Product of dienst, assortiment en activiteiten
 concept/verdienmodel
 Plaats/locatie/omgeving
 Huisvesting/indeling object
 Strategie en Doelgroep
 Personeel (wie doet wat)
 Marketing
 Leveranciers/overige samenwerkingspartners
 Kwaliteit/certificering

• De markt
o Marktbeschrijving
 brancheperspectief
 Trends en ontwikkelingen
 Kansen en bedreigingen
o Concurrentie analyse
 Onderscheidend vermogen
o Klant analyse

• SWOT analyse
o Sterktes
o Zwaktes
o Kansen
o Bedreigingen

• Investeringsbegroting en Financieringsopzet

• Financieel Plan
o Rentabiliteit
o Solvabiliteit
o Zekerheden
o Openingsbalans
o Exploitatieprognose
o Liquiditeitsprognose

• Conclusie Haalbaarheid & Financierbaarheid

Heeft u hulp nodig met het opstellen van een Ondernemingsplan, neem dan contact met ons op.