DE GO-FACILITEIT BIJ OVERNAMEFINANCIERINGEN

Om voor ondernemers in het MKB de kansen op het verkrijgen van een financiering bij een bank te vergroten, heeft de overheid enkele jaren geleden de Garantie Ondernemings-financiering in het leven geroepen, ook wel de GO-faciliteit genoemd.

Bij deze regeling helpt het ministerie van Economische Zaken ondernemers bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De regeling zorgt ervoor dat de kredietstromen blijven lopen zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Een GO-lening heeft de volgende kenmerken:

 • Er kunnen leningen worden aangevraagd van €1,5 miljoen tot €150 miljoen.
 • Alleen leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de garantieregeling in aanmerking.
 • De staatsgarantie op deze regeling is 50% (van het verlies na uitwinning zekerheden, dus geen ‘first loss’).
 • Lening kan ook als achtergestelde lening.
 • De looptijd van de staatsgarantie is maximaal 8 jaar.

Andere bijzonderheden van deze regeling zijn:

 • In overnamesituaties moet er sprake zijn van een verandering in eigendom, waarbij er een duidelijk voordeel/ belang moet zijn voor de Nederlandse onderneming (de target).
 • Hoogte goodwill: er geldt geen normering; de schuld na bedrijfsoverdracht moet op verantwoorde wijze gedragen kunnen worden.
 • Een persoonlijke borgstelling van de DGA is niet verreist.
 • Ook geschikt voor het stellen van bankgaranties met een minimale looptijd van 6 maanden en tenminste € 250.000. De maximale looptijd van de gestelde garanties is 8 jaar na het afsluiten van de bankgarantiefaciliteit waar de bankgarantie onder valt.
 • De garantieprovisie voor de staat is als volgt: over het uitstaande gegarandeerde deel (50%) 25 basispunten rente opslag als beheervergoeding (per kwartaal).
 • De afsluitprovisie bedraagt 50% van het meerdere dat de bank rekent boven 50bp.
 • De besluitvorming / fiattering ligt bij de RVO en niet bij de bank. De bank is wel leidend bij het vastleggen van de zekerheden.
 • Doorlooptijd: Uiterlijk 3 weken na indiening verneemt de bank het standpunt van de Staat.

De vereisten om gebruik te kunnen maken van de GO-regeling zijn:

 • Nederlandse onderneming met substantiële activiteiten in Nederland. Daarnaast staat GO ook open voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • Alleen geld dat nog nooit is geïnvesteerd (‘fresh money’).
 • Voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
 • Geen buitengewone kapitaalonttrekkingen in het afgelopen jaar.
 • Alleen bedoeld voor het financieren van eigen bedrijfsactiviteiten.

Sectoren die worden uitgesloten voor deze regeling zijn: Landouw en Visserij, Onroerend goed met uitzondering van bemiddeling en projectfinanciering, Financiële sector en de gezondheidszorg.

Meer informatie over de Garantie Ondernemingsfinancierings is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/garantie-ondernemingsfinanciering-go