DE GROEIFACILITEIT BIJ OVERNAMEFINANCIERINGEN

De regeling Groeifaciliteit is een financieringsregeling via de Nederlandse overheid. Met deze regeling ontvangen financiers een staatsgarantie op verstrekking van risicodragend vermogen zoals participaties of leningen. De regeling is voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken en participatiemaatschappijen. Verantwoordelijk voor de uitvoering is Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De kenmerken van deze regeling zijn als volgt:

 • Achtergestelde leningen en aandelenparticipaties tot €5 miljoen (banken) en participatiemaatschappijen maximaal €25 miljoen per onderneming.
 • Alleen leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de garantieregeling in aanmerking.
 • Staatgarantie 50%. Looptijd maximaal 12 jaar.
 • In overnamesituaties moet er sprake zijn van een verandering in eigendom, waarbij er een duidelijk voordeel/ belang moet zijn voor de NL onderneming (de target).
 • Hoogte goodwill: er geldt geen normering; de schuld na bedrijfsoverdracht moet op verantwoorde wijze gedragen kunnen worden.
 • Een persoonlijke borgstelling van de DGA is niet verreist.

De vereisten om gebruik te maken van de Groeifaciliteit-regeling zijn als volgt:

 • Het vermogen moet risicodragend zijn (aandelenkapitaal of achtergestelde lening).
 • Onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en grotendeels actief zijn in Nederland.
 • Geen buitengewone kapitaalonttrekkingen in het afgelopen jaar.
 • Niet actief in de sectoren landbouw, visserij, gezondheidszorg, onroerend goed os financiële instelling.
 • Voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectief voor onderneming.
 • De financiering die u aanvraagt dient niet ter vervanging van eerder verstrekt krediet (‘fresh money-eis’).
 • het kapitaal dat u aan wilt trekken is alleen bestemd voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten of bedrijfsovername(s).
 • De Groeifaciliteit kan dus bij bedrijfsovername worden gebruikt voor de uitkering van vrije reserves en afbetaling van een achtergestelde lening aan de verkopende aandeelhouder(s).
 • De verstrekte lening is achtergesteld op concurrente crediteuren. Er mogen geen andere zekerheden gesteld worden dan de persoonlijke borgstelling door de aandeelhouder en/of verpanding van aandelen.

De werking van de regeling gaat als volgt. Alleen financiers die verbonden zijn aan de Groeifaciliteit regeling kunnen een garantievraag indienen bij de overheid. De overheid beoordeelt de aanvraag van de ondernemer eerst zelf. Als zij de financiering belonen met een garantie van de Groeifaciliteit zullen zij een garantieaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) indienen. Bij een positief besluit van RVO.nl kan de financier het risicokapitaal verstrekken met garantie van de overheid.

De provisie voor de staat kan onderverdeeld worden op twee manieren:

 • Alleen achtergestelde leningen: 250bp over uitstaand gegarandeerd deel (50%).
 • Aandelenparticipatie (eventueel combinatie met AGL): 300bp over uitstaand gegarandeerd (50%) bedrag/kapitaal.

Meer informatie over de Groeifaciliteit-regeling is te vinden via deze link: http://www.rvo.nl/sites/default/files/Ondernemen%20met%20de%20Groeifaciliteit%202013.pdf