Hoe maak ik een goede Liquiditeitsbegroting?

Met een liquiditeitsbegroting volg je het geld van je bedrijf. Je berekent hoeveel geld er op je bankrekening staat na inkomsten en uitgaven. Je hebt zo direct inzicht of er altijd genoeg geld is om je rekeningen te betalen. En ook of je in bepaalde maanden extra geld nodig hebt. Of wanneer het slim is om bijvoorbeeld een nieuwe computer te kopen. De liquiditeitsbegroting is een onmisbaar onderdeel van je financieel plan. Voor jezelf en voor je financiers.

De liquiditeitsbegroting wordt ook wel een liquiditeitsprognose genoemd. Dit zijn in het principe twee verschillende benamingen voor dezelfde begroting. In een liquiditeitsbegroting staan de verwachte inkomsten en de verwachte uitgaven in een bepaalde periode. Deze periode is meestal een kwartaal maar kan ook een maand, een jaar of langer zijn. Het doel van de liquiditeitsprognose is een weergave of de liquide middelen die u in dat kwartaal heeft afdoende zijn om alle betalingen te kunnen doen.

De liquiditeitsprognose is belangrijk voor ieder bedrijf omdat voldoende liquide middelen cruciaal zijn voor een goede bedrijfsvoering. Helaas is deze niet bij ieder bedrijf aanwezig. Een niet dekkende liquiditeit kan grote gevolgen met zich mee brengen. In het ergste geval kan dit zelfs tot een faillissement leiden. Wanneer je bij het opstellen van een liquiditeitsprognose erachter komt dat je liquide middelen niet toereikend zijn om de uitgaven te dekken, kun je misschien nog actie ondernemen. Het is daarom zeer verstandig om voor je onderneming een liquiditeitsprognose op te stellen.

Voor een goede liquiditeitsbegroting is inzicht nodig in zowel de inkomende als de uitgaande geldstromen. Voor de inkomende geldstromen is het van belang dat er rekening wordt gehouden met seizoenspatronen, lopende betalingstermijnen en het betaalgedrag van uw klantenkring. De inkomende geldstroom is lastig de beïnvloeden, aangezien u afhankelijk bent van externen. De uitgaande geldstroom is vaak makkelijker te voorspellen, dit geldt zeker voor de vaste uitgaven, flexibele uitgaven kunnen vaak op basis van historische trends worden geschat.

Bij de uitgaven is het verstandig om onderscheid te maken tussen vaste uitgaven en variabele uitgaven. Vaste uitgaven, zoals huur en personeel, zijn alle maanden nagenoeg hetzelfde. Je kunt ze niet zomaar even een maandje uitstellen. Flexibele uitgaven zijn de uitgaven waar je mee kunt schuiven als je krap zit. Daar kun je het eenvoudigst op sturen. Als je beide gescheiden weergeeft, krijg je snel inzicht in je mogelijkheden om op korte termijn te besparen op flexibele uitgaven, of op lange termijn op vaste uitgaven.

Een liquiditeitsprognose is ideaal om te kijken wat het effect is van potentiële betaalafspraken of het accepteren van grote bestellingen op de financiële situatie. Zo voorkom je dat je na een onderhandeling ontdekt dat het effect van de betaalafspraak rampzalig kan uitwerken op je onderneming. Ook kan zo voor het accepteren van een grote order worden bekeken of de onderneming deze financieel wel kan dragen.

Tenslotte is het vaak een goed idee om te werken met minimaal twee scenario’s: een pessimistisch en een realistisch scenario. Begin altijd met een reële inschatting. Werk daarna ook een pessimistisch scenario uit (zonder in extremen te belanden). Het geeft je inzicht waar je actief op moet sturen zoals b.v. actief debiteurenbeheer, tijdig factureren, afspraken met leveranciers etc.. Maar ook een conservatief beeld van je liquiditeit.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting neem dan vooral contact op met één van onze adviseurs.

BMKB-C Regeling en Crowdfunding

Crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl is als eerste Nederlandse crowdfunder geaccrediteerd voor de BMKB-C regeling. Het platform krijgt daarmee toegang tot overheidsgarantie bij de financiering van bedrijven die door de coronamaatregelen extra steun nodig hebben. Hierdoor wordt investeren met staatsgarantie ook mogelijk voor particuliere en zakelijke crowdfundinginvesteerders, naast de grote investeringspartijen die al van de regeling gebruik konden maken.

Crowdfunding-platforms komen normaal niet in aanmerking voor de BMKB-C regeling omdat ze niet met eigen geld financieren. Geldvoorelkaar.nl ging hiervoor een samenwerking aan met een grote internationale partij.

Bij financieringen met de borgstellingsregeling wordt 40% door een institutionele partij ingebracht. De overige 60% wordt gefinancierd door crowd, met staatsgarantie. Bestaande en nieuwe crowdfunding investeerders krijgen zo ook de mogelijkheid om in het MKB te investeren met garantie van de overheid.

De BMKB-C regeling ondersteunt in de kern gezonde bedrijven die door de coronamaatregelen kampen met een tijdelijk liquiditeitstekort. De overheid staat met de garantieregeling borg voor maximaal 75% van een overbruggingsfinanciering. Hiermee worden de zekerheden vergroot en daarmee de financierbaarheid van de onderneming. Financieringen met BMKB-C regeling kunnen vanaf het einde van de zomer 2020 worden aangevraagd via Geldvoorelkaar.nl.

Wat is dat ook al weer crowdfunding en hoe werkt het? Letterlijk betekent crowdfunding: geld binnenhalen bij het grote publiek. Je vertelt zoveel mogelijk mensen over je plannen en vraagt of zij daar geld in willen steken. Dit doe je via een online crowdfundingplatform waar je een campagne aanmaakt. Een crowdfundingcampagne kun je inzetten als marktonderzoek voor een nieuw product of dienst. Of als marketingcampagne voor je bestaande bedrijf. Met crowdfunding ontstaat een speciale band tussen je bedrijf en de mensen die er geld in steken. Zij worden fans, ambassadeurs en zijn trouwe klanten. Als ondernemer ben je met een crowdfundinglening minder afhankelijk van een bank als financier.

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen.

De overheid staat voor 95 procent garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en zullen een rente hebben van maximaal 4 procent. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening. De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal 10.000 euro en maximaal 50.000 euro. De looptijd is maximaal 5 jaar en de rente bedraagt maximaal 4 procent. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2 procent als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds op z’n minst 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden.

Het streven is om de regeling vanaf half mei 2020 beschikbaar te hebben.