Nieuwe gedragscode MKB-financiers voor non-bancaire instellingen

Stichting MKB Financiering (SMF) introduceert de Gedragscode MKB Financiers als uitgangspunt voor haar streven naar meer klantgerichte en passende financiering voor ondernemers. De Gedragscode wordt ingezet om de sector verder te professionaliseren en het vertrouwen van ondernemers in non-bancaire financiering te vergroten.

De MKB-financieringsmarkt is de afgelopen jaren volop in beweging en de markt is uitgebreid met een tal van nieuwe financieringsvormen en aanbieders. Deze nieuwe aanbieders zijn naar schatting verantwoordelijk voor 1,5 miljard euro financiering aan Nederlandse MKB ondernemers.

Ondernemers hebben dan ook steeds meer kansen en mogelijkheden om hun financieringsbehoefte in te vullen. Dit is een positieve ontwikkeling, maar in de praktijk vinden ondernemers, en vaak ook adviseurs, het nog lastig om de juiste financier te vinden.

In de Gedragscode MKB Financiers zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van onder andere maximale rentetarieven en provisie, transparantie, niet misleidende communicatie, verantwoord financieren en passende zekerheden. Ondernemers met eventuele klachten over financiers die de gedragscode hebben ondertekend kunnen terecht bij het Kifid-Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

SMF verwacht dat de introductie van de gedragscode zal zorgen voor meer transparantie in deze sector.

MKB heeft moeite met aantrekken kapitaal

Maar liefst 28 procent van de Nederlandse MKB-ondernemers zegt momenteel moeite te ondervinden bij het aantrekken van kapitaal voor zijn of haar bedrijf. Daarbij zegt 48 procent dat deze financieringsperikelen een negatieve invloed hebben op het ondernemerschap. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van MKB-financieringsplatform October onder 1.059 Nederlandse ondernemers.

Daarbij zegt 48 procent dat deze financieringsperikelen een negatieve invloed hebben op het ondernemerschap. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van MKB-financieringsplatform October onder 1.059 Nederlandse ondernemers.

Opvallend genoeg heeft de bedrijvigheid van MKB-ondernemers in de horeca (67 procent) en de bouw (60 procent) het meest te lijden onder financieringsproblemen. De gemiddelde Nederlandse MKB’er die wil groeien, moet constant op zoek naar de balans tussen de snelheid waarmee zijn organisatie groeit en de financiering hiervan. Uit het onderzoek blijkt dat het aantrekken van (voldoende) financiering helaas niet eenvoudig is, waardoor een gedeelte van die potentiële groei wordt gemist.”

Naast de traditionele bank telt Nederland steeds meer alternatieve kapitaalverstrekkers, waaronder crowdlendingplatforms die zich specifiek richten op het MKB. Uit het onderzoek blijkt dat 54 procent van de ondervraagde MKB’ers deze vorm van financiering (nog) onbetrouwbaar vindt. De belangrijkste reden hiervoor lijkt een gebrek aan menselijke interactie te zijn. Zo zegt 77 procent meer vertrouwen te hebben in een financieringsaanvraag met persoonlijk contact dan zonder. Daarnaast doet exact de helft van de ondervraagde ondernemers liever geen financieringsaanvraag bij een partij die uitsluitend online bestaat.

In de afgelopen jaren zijn er tientallen alternatieve financiers op de markt gekomen. Dit biedt enerzijds mooie kansen voor de ondernemer. Hij kan die financier kiezen wiens aanbod het beste aansluit op zijn financieringsbehoefte. Maar het grote aanbod en beperkte track record van deze financiers zorgt er ook voor dat de ondernemer door de bomen het bos niet ziet. Met als gevolg dat hij toch naar zijn vertrouwde bank gaat.

Heeft u vragen over het aantrekken van kapitaal via andere kanalen dan de bank, neemt u dan vooral contact op met één van onze adviseurs.

Investeerder KKR komt met kredietfonds van €1 mrd voor Nederlands mkb

Ondernemers in het Mkb die geld nodig hebben, hoeven daarvoor allang niet meer naar een bank. Maar de meeste bedrijven doen dat wel en laten beleggers die zich in de markt proberen te mengen links liggen. Ondanks een reeks initiatieven is het marktaandeel van alternatieve kredietverstrekkers klein.

De Amerikaanse investeerder KKR gaat het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf ondersteunen met leningen waarvoor ondernemers niet terecht kunnen bij banken. KKR neemt daartoe als voornaamste financier deel in een nieuw kredietfonds van gefaseerd €1 mrd., samen met de Britse vermogensbeheerder Schroders. Het Rotterdamse leningenplatform Neos gaat het geld van KKR en Schroders wegzetten en beheren.

Primair doel is het invullen van het gat dat de banken laten liggen. Veel Mkb’ers kunnen nog steeds moeilijk aan leningen komen tot €10 mln. KKR gaat met leningen aan het Mkb een stap verder dan de banken. Dit betekent dat via Neos in de nieuwe opzet leningen tot €10 mln. mogelijk worden, in veel gevallen als aanvulling op bestaande kredietlijnen van de banken. Bedrijven krijgen daarmee meer armslag om groeiplannen te realiseren. Anders dan de banken worden veelal langere looptijden gehanteerd (tot zeven jaar) en wordt vaak met minder zekerheden genoegen genomen. In ruil daarvoor betaalt de debiteur een hogere rente — gemiddeld 9%. Dat is zo’n 3%-punt meer dan bij een korter lopende banklening.

Het kredietbeoordelingsproces verloopt niet soepeler dan bij de banken, maar er wordt anders gekeken naar een bedrijf. Toekenning van een lening hangt sterk af van de kwaliteit van de orderportefeuille en de vraag of in moeilijker tijden nog gezonde marges haalbaar zijn. Ook de financiële informatiestroom moet op orde zijn. Ook bij tegenwind moet een ondernemer de rente kunnen dragen.

Het verse kapitaal van KKR is mede bedoeld om de markt in Duitsland af te tasten. Zo’n 10% van het kapitaal is gereserveerd voor mkb’ers in dat land. Plannen om ook actief te worden in het Verenigd Koninkrijk zijn doorkruist door de brexit.

Met KKR meldt zich nu een nieuwe speler van formaat op de Nederlandse markt voor alternatieve mkb-financiering, die na tien jaar ontwikkeling nog steeds in de kinderschoenen staat. Het initiatief van KKR en Schroders is het zoveelste waarvan mkb’ers gebruik kunnen maken, als ze geen geld willen of kunnen lenen bij de bank. Dit doen ze echter mondjesmaat. Het mkb was twee jaar geleden nog voor 80% afhankelijk van bankkredieten, bleek uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

Hoewel het aan cijfers ontbreekt, lijkt er in de afgelopen jaren weinig veranderd. Uit de recentste Financieringsmonitor, blijkt dat twee op de tien mkb-ondernemers zich in het laatste halfjaar van 2017 oriënteerde op een financiering uit ‘alternatieve bronnen’, zoals crowdfunding of direct lending. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog 16%. Van de mkb’ers die dit jaar geld willen lenen, zegt ongeveer een derde dat via alternatieve financiering te willen verkrijgen, tegenover een kwart in de eerste helft van 2017.

Het gros van de ondernemers stapt uiteindelijk gewoon naar de bank. In totaal hebben banken circa €127 mrd aan krediet bij het mkb uitstaan, zo’n $1,5 mrd is volgens belangenorganisatie MKB-Nederland afkomstig van alternatieve financiering.

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zouden kunnen zijn, neemt u dan contact met ons op.