DE GROEIFACILITEIT BIJ OVERNAMEFINANCIERINGEN

De regeling Groeifaciliteit is een financieringsregeling via de Nederlandse overheid. Met deze regeling ontvangen financiers een staatsgarantie op verstrekking van risicodragend vermogen zoals participaties of leningen. De regeling is voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken en participatiemaatschappijen. Verantwoordelijk voor de uitvoering is Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De kenmerken van deze regeling […]

DE GO-FACILITEIT BIJ OVERNAMEFINANCIERINGEN

Om voor ondernemers in het MKB de kansen op het verkrijgen van een financiering bij een bank te vergroten, heeft de overheid enkele jaren geleden de Garantie Ondernemings-financiering in het leven geroepen, ook wel de GO-faciliteit genoemd. Bij deze regeling helpt het ministerie van Economische Zaken ondernemers bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De […]