Overheid

De Nederlandse overheid en ook de Europese Investerings Bank stimuleren Nederlandse banken om geld uit te lenen. Hiervoor zijn verschillende regelingen die we subsidieprogramma’s en stimuleringsmaatregelen noemen.

Subsidieprogramma’s

Stimuleringsprogramma’s